Činnost povodňové komise při jednotlivých SPA

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyOrganizační část >

Činnost povodňové komise při jednotlivých SPA

Zpráva o nebezpečí ohrožení povodněmi může být obdržena následujícím způsobem:

od KOPIS HZS Středočeského kraje (Krajské operační a informační středisko hasičského záchranného sboru Středočeského kraje),

od povodňových orgánů obcí ve správním obvodu ORP Mnichovo Hradiště,

od povodňových komisí obcí v sousedním ORP výše na toku - Turnov, Liberec, Železný Brod,

od Krajského úřadu Středočeského kraje nebo Povodňové komise Středočeského kraje,

od jiných povodňových orgánů,

od vodohospodářského dispečinku Povodí Labe, s.p.,

od Povodí Labe s.p.,

od ČHMÚ pobočka Praha

od předpovědní a hlásné povodňové služby – výstražná informace.

 

Soubor: c_cinnost.htm


Organizační část > Činnost povodňové komise při jednotlivých SPA

 | nahoru |

stránka aktualizována: 20.10.2014, publikována: 21.12.2016