Evakuace osob

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyOrganizační část >

Evakuace osob

Evakuací se zabezpečuje přemístění osob, zvířat, předmětů kulturní hodnoty, technického zařízení, případně strojů a materiálu k zachování nutné výroby a nebezpečných látek z míst ohrožených mimořádnou událostí do míst, která zajišťují pro evakuované obyvatelstvo náhradní ubytování a stravování, pro zvířata ustájení a pro věci uskladnění.

Evakuace se vztahuje na všechny osoby v místech ohrožených mimořádnou událostí s výjimkou osob, které se budou podílet na záchranných pracích, na řízení evakuace nebo budou vykonávat jinou neodkladnou činnost; přednostně se plánuje pro děti do 15 let, pacienty ve zdravotnických zařízeních, osoby umístěné v sociálních zařízeních, osoby zdravotně postižené, doprovod osob výše uvedených. Seznam evakuací je uveden v přílohách, avšak vzhledem k rozsahu zatopených obytných objektů se evakuace nepředpokládá.

Výpis údajů z databáze POVIS pro: Povodňový plán ORP  Mnichovo Hradiště

 

Přehled evakuačních míst

 


Boseň: Hospůdka ve škole
Boseň: Mateřská škola
Boseň: Obecní úřad
Branžež: Hospoda na Křižovatce
Branžež: Obecní úřad Branžež
Dolní Krupá: Lovecký zámeček Radechov
Dolní Krupá: Mateřská škola Dolní Krupá
Dolní Krupá: Myslivecká Restaurace
Dolní Krupá: Základní škola Dolní Krupá
Mnichovo Hradiště: Sportovní hala BIOS
Ptýrov: Farma PCT Ptýrov
Ptýrov: Obecní úřad Ptýrov
Rokytá: Sál Hospůdky na Rokytě
Strážiště: Kulturní dům

 

Záznamy jsou tříděny podle obce a dále podle názvu evakuačního místa.

Tabulka obsahuje 14 záznamů, byla aktualizována z databáze POVIS dne 04.12.2016
 

Soubor: c_evakuace.htm


Organizační část > Evakuace osob

 | nahoru |

stránka aktualizována: 17.8.2013, publikována: 21.12.2016