Způsob varování a informování obyvatelstva

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyOrganizační část >

Způsob varování a informování obyvatelstva

Obyvatelstvo je v případě hrozby nebo vzniku mimořádné události varováno varovným signálem "Všeobecná výstraha". Tento signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může zaznít třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech. Obyvatelstvo je následně informováno např. rozhlasem, televizí, místním rozhlasem, tzv. mluvícími sirénami, vozidly složek integrovaného záchranného systému nebo jiným způsobem o tom, co se stalo a co se má v takovém případě dělat.

Kromě varovného signálu "Všeobecná výstraha" existuje v České republice také signál "Požární poplach". Tento signál je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty (25 vteřin trvalý tón, 10 vteřin přestávka, 25 vteřin trvalý tón). Vyhlašuje se za účelem svolání jednotek požární ochrany. Signál "Požární poplach" vyhlašovaný elektronickou sirénou napodobuje hlas trubky troubící tón "HO-ŘÍ", "HO-ŘÍ" - po dobu jedné minuty.

Ověřování provozuschopnosti systému varování a vyrozumění se provádí zpravidla každou první středu v měsíci ve 12 hodin akustickou zkouškou koncových prvků varování zkušebním tónem (nepřerušovaný tón sirény po dobu 140 vteřin). O této skutečnosti jsou obyvatelé informováni hromadnými informačními prostředky.

Zdroj: Portál veřejné správy
 

signál

tón

kdy zazní

všeobecná výstraha

kolísavý tón po dobu 140 vteřin

při bezprostředním ohrožení mimořádnou událostí nebo při jejím nenadálém vzniku

zkušební tón

nepřerušovaný tón po dobu 140 vteřin

ověřování provozuschopnosti se provádí každou první středu v měsíci ve 12 hodin

Další informování bude zprávou v rozhlase, televizi, tisku, hlášením místního rozhlasu, pojízdného rozhlasového vozu, policií a HZS a osobně spoluobčany.

Je třeba dodržovat následují zásady:

respektovat a snažit se získat informace z oficiálních zdrojů (rozhlas, televize, rozhlasový vůz, vyhláška obecního úřadu, pokyny zaměstnavatele a podobně)

nerozšiřovat poplašné a neověřené zprávy

varovat ostatní ohrožené osoby ve svém nejbližším okolí

netelefonovat zbytečně – telefonní síť je v situacích ohrožení přetížena

nepodceňovat vzniklou situaci

pomáhat sousedům, zejména starým, nemocným a nemohoucím lidem

nejdříve zachraňovat lidské životy a zdraví, pak zachraňovat majetek

uposlechnout pokynů pracovníků záchranných složek, orgánů státní správy a samosprávy

 

Schéma signálu "všeobecná výstraha"
sirena-varovny

 

Rozmístění hlásičů místních informačních systémů evidovaných v POVIS je možné zobrazit na mapě, jejich souhrnné údaje ve výpisu z databáze pro území ORP: Mnichovo Hradiště

 

Související odkazy: Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi

Soubor: c_varovani.htm


Organizační část > Způsob varování a informování obyvatelstva

 | nahoru |

stránka aktualizována: 1.6.2016, publikována: 21.12.2016