- A -

Adobe

Adobe Reader

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

aktualizovat podklady

- B -

Bleskové povodně - tabulka

IconMísta ohrožená přívalovou povodní
IconOhrožení přívalovými srážkami

- Č -

Česká inspekce životního prostředí

Český červený kříž (ČČK)

Český hydrometeorologický ústav

Český rybářský svaz, o.s.

ČEZ - zákaznické služby s.r.o.

ČEZ Distribuce, a.s.

ČHMÚ

ČHMÚ - Centrální předpovědní pracoviště

ČHMÚ - Oddělení hydrologie Praha

ČHMÚ - Oddělení meteorologie a klimatologie Praha

ČHMÚ - pobočka Praha - Komořany

ČRS MO Březina

ČRS MO Mnichovo Hradiště [1058]

ČRS Středočeský územní svaz Praha

- D -

Data o objektech

Data o subjektech

Datový dotaz

Délkové měřítko

Dokumenty (POVIS)

Dolní Krupá - pk 

Doprava - mapa

Dopravní služby

Důležité organizace - mapa

- E -

Elektrárny (MVE) - tabulka

Evakuační místa

IconEvakuace osob
IconEvakuace

Evidenční listy hlásných profilů

IconHlásné profily a jejich kategorie
IconHlásné profily

- G -

Grafické vyhledávání

- H -

Hasičský záchranný sbor

Hlásné profily - aktuální stav

Hlásné profily - mapa

Hlásné profily - tabulka

IconHlásné profily a jejich kategorie
IconHlásné profily

Hygienické stanice

HZS - stanice Mnichovo Hradiště

HZS - stanice odboru IZS Kladno

HZS - územní odbor Mladá Boleslav

HZS Středočeského kraje

- I -

informace - telefon

- J -

Java

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

JSDH Branžež

JSDH Chocnějovice

JSDH Jivina

JSDH Kněžmost

JSDH Koryta

JSDH Loukovec

JSDH Mnichovo Hradiště

JSDH Strážiště

- K -

katastrální území v ORP

Kategorie organizací

KHS - územní pracoviště Mladá Boleslav

Klasická legenda

kontakty - důležité organizace

kontakty - povodňové komise

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Krajská veterinární správa - inspektorát Mladá Boleslav

Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Krajský úřad - Středočeský kraj

Kritická místa

IconMísta omezující odtokové poměry
IconMísta omezující odtokové poměry

Křížový dotaz

Kvalita

KVV Praha - Středočeský kraj

- L -

Ledové jevy - tabulka

Lesy České republiky, s.p., ředitelství

Lesy ČR, s.p., ST-oblast povodí Labe, Hradec Králové

- M -

Malé vodní elektrárny - tabulka

Měření vzdáleností

Měřítko

Město Mnichovo Hradiště - pk 

Městský úřad Mnichovo Hradiště

Metodické pokyny

IconSeznam předpisů vztahujících se k ochraně před povodněmi
IconSeznam předpisů vztahujících se k ochraně před povodněmi
IconSeznam předpisů vztahujících se k ochraně před povodněmi

Ministerstva

Místa omezující odtokové poměry

IconMísta omezující odtokové poměry
IconMísta omezující odtokové poměry

- N -

Nařízení vlády

IconSeznam předpisů vztahujících se k ochraně před povodněmi
IconSeznam předpisů vztahujících se k ochraně před povodněmi
IconSeznam předpisů vztahujících se k ochraně před povodněmi

Následující výřez

Nebezpečné objekty - tabulka

IconOhrožující objekty
IconOhrožující objekty
IconKontaminovaná místa a skládky

Normy

IconSeznam předpisů vztahujících se k ochraně před povodněmi
IconSeznam předpisů vztahujících se k ochraně před povodněmi
IconSeznam předpisů vztahujících se k ochraně před povodněmi

Num[-]

Num[+]

- O -

O2 Czech Republic, a.s. - Linka pro veřejnou správu

Objekty dPP - mapa

Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.,

Oblastní spolek ČČK Mladá Boleslav

Odborné subjekty

Odvětvové normy

IconSeznam předpisů vztahujících se k ochraně před povodněmi
IconSeznam předpisů vztahujících se k ochraně před povodněmi
IconSeznam předpisů vztahujících se k ochraně před povodněmi

Ohrožené objekty - tabulka

Ohrožené objekty na tocích - tabulka

Ohrožené objekty v obcích - tabulka

Ohrožující objekty - tabulka

IconOhrožující objekty
IconOhrožující objekty
IconKontaminovaná místa a skládky

Organizace podle vybraných kategorií

ORP Liberec - pk 

ORP Mladá Boleslav - pk 

ORP Mnichovo Hradiště - pk 

IconČinnost členů povodňové komise
IconPovodňové komise
IconHlídková (hlásná) služba
IconSeznam členů pracovní skupiny

ORP Turnov - pk 

ORP Železný Brod - pk 

OÚ Bílá Hlína

OÚ Boseň

OÚ Branžež

OÚ Březina

OÚ Dolní Krupá

OÚ Horní Bukovina

OÚ Chocnějovice

OÚ Jivina

OÚ Klášter Hradiště nad Jizerou

OÚ Kněžmost

OÚ Koryta

OÚ Loukov

OÚ Loukovec

OÚ Mohelnice nad Jizerou

OÚ Mukařov

OÚ Neveklovice

OÚ Ptýrov

OÚ Rokytá

OÚ Sezemice

OÚ Strážiště

OÚ Žďár

- P -

PČR - Obvodní oddělení Mnichovo Hradiště

PK obce Březina - pk 

PK obce Loukov - pk 

počet obyvatel obcí ORP

Podniky povodí

Policie

Policie ČR, Územní odbory Mladá Boleslav

poruchy - telefon

Postupové doby - mapa

Postupové doby - tabulka

Posunout zobrazenou oblast

použité zkratky

Povodí Labe, s.p. - závod 3, PS Mladá Boleslav

Povodí Labe, s.p. - závod 3, PS Turnov

Povodí Labe, s.p. závod - Jablonec nad Nisou

Povodí Labe, státní podnik, podnikové ředitelství

Povodí Labe, státní podnik, vodohospodářský dispečink

Povodňová komise obce Bílá Hlína - pk 

Povodňová komise obce Boseň - pk 

Povodňová komise obce Branžež - pk 

Povodňová komise obce Horní Bukovina - pk 

Povodňová komise obce Chocnějovice - pk 

Povodňová komise obce Jivina - pk 

Povodňová komise obce Klášter Hradiště nad Jizerou - pk 

Povodňová komise obce Kněžmost - pk 

Povodňová komise obce Koryta - pk 

Povodňová komise obce Loukovec - pk 

Povodňová komise obce Mohelnice nad Jizerou - pk 

Povodňová komise obce Mukařov - pk 

Povodňová komise obce Neveklovice - pk 

Povodňová komise obce Ptýrov - pk 

Povodňová komise obce Sezemice - pk 

Povodňová komise obce Strážiště - pk 

Povodňová komise obce Žďár - pk 

Povodňová komise Středočeského kraje - pk 

Protipovodňová opatření - mapa

protipovodňová opatření - tabulka

IconProtipovodňová opatření
IconProtipovodňová opatření

Předchozí výřez

Předmět editoru dat

Předpisy

IconSeznam předpisů vztahujících se k ochraně před povodněmi
IconSeznam předpisů vztahujících se k ochraně před povodněmi
IconSeznam předpisů vztahujících se k ochraně před povodněmi

Přívalové povodně - tabulka

IconMísta ohrožená přívalovou povodní
IconOhrožení přívalovými srážkami

- R -

Reader

Rokytá - pk 

Rozvodné sítě

RWE Distribuční služby, s.r.o.

Rybářské organizace

- S -

SDH Boseň

SDH Horní Bukovina

SDH Klášter Hradiště nad Jizerou

SDH Loukov

SDH Mohelnice nad Jizerou

SDH Mukařov

SDH Rokytá

SDH Sezemice

Skrytí jednotlivých témat mapy

Soubor map

souhrnná zpráva po povodni

SPA na hlásných profilech - tabulka

IconHlásné profily a jejich kategorie
IconHlásné profily

Správci a údržba dálnic, silnic a železnic

Správci drobných vodních toků a nádrží

Správci nemovitostí

Správci vodních toků - tabulka

Správci vodovodů a kanalizací

spuštění programu

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

Srážkoměrné stanice - aktuální stavy

Srážkoměrné stanice - tabulka

IconSrážkoměrné stanice
IconSrážkoměrné stanice

Státní plavební správa

Stromová legenda

- Š -

Školy a školní jídelny

- T -

Technické služby

Telekomunikace

tiráž

tísňová volání

Typy datových dotazů

IconTypy datových dotazů
IconTypy datových dotazů 

- U -

Ubytování a stravování

ukázky dPP

Ukládat souřadnice do schránky

Uložit obrázek mapy

Upozornění

Ústřední povodňová komise - pk 

Uživatelská mapa

- V -

Veřejná správa

Veterinární asanační podniky

Veterinární správa

Vkládání a rušení uživatelských témat

Vodní díla - tabulka

IconVodní nádrže I – III. kategorie
IconVýznamné vodní nádrže IV. kategorie
IconVodní díla I. - III. kategorie
IconDalší vodní díla

Vodní díla - TBD a.s.

Vodní toky - tabulka

Vodní toky a díla - mapa

Vodní toky ISVS - tabulka

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.

Vojenská velitelství a úřady

Volba tématu pro výběr

Výběr objektů databázovým dot

Výběr objektů lomenou čarou

Výběr objektů v okolí zvoleného bodu

Výběr objektů z více vrstev

Vyhlášená záplavová území - tabulka

IconStanovená záplavová území
IconZáplavová území

Vyhlášky

IconSeznam předpisů vztahujících se k ochraně před povodněmi
IconSeznam předpisů vztahujících se k ochraně před povodněmi
IconSeznam předpisů vztahujících se k ochraně před povodněmi

Významné vodní toky - tabulka

- Y -

yr.no

- Z -

Zachovat výřez pro další mapu

Základní mapa

Zákony

IconSeznam předpisů vztahujících se k ochraně před povodněmi
IconSeznam předpisů vztahujících se k ochraně před povodněmi
IconSeznam předpisů vztahujících se k ochraně před povodněmi

Zakreslování anotací

Záplavová území - mapa

Záplavová území - tabulka

IconStanovená záplavová území
IconZáplavová území

Zásobování

Zdravotnictví

zkratky

Změna nastavení tématické mapy

Zmenšit měřítko

Zobrazení jednotlivých témat mapy

Zobrazit celou mapu

Zobrazit legendu mapy

Zobrazit přehledku

Zobrazit vybrané objekty

Zvětšit měřítko