Důležité organizace

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyKontakty >

Důležité organizace

Organizace v databázi povodňového plánu

Všechny organizace vybrané pro povodňový plán

Organizace v povodňovém plánu podle vybraných kategorií

V databázi povodňového plánu obvykle nejsou naplněny všechny kategorie použité pro třídění organizací.

Ministerstva

Veřejná správa: krajské úřady, ORP, obce: Seznam OVM

Veřejná správa

 

Hasičský záchranný sbor

Policie

Vojenská velitelství a úřady

 

Český hydrometeorologický ústav

Podniky povodí

Správci drobných vodních toků a nádrží

Státní plavební správa

Rybářské organizace

 

Zdravotnictví

Česká inspekce životního prostředí

Hygienické stanice

Veterinární správa

Veterinární asanační podniky

 

Ubytování a stravování

Školy a školní jídelny

Správci nemovitostí

 

Rozvodné sítě

Telekomunikace

Správci vodovodů a kanalizací

Správci a údržba dálnic, silnic a železnic

 

Dopravní služby

Technické služby

Odborné subjekty

 

Zásobování

 

 

Výpis kontaktních údajů organizací vybraných pro povodňový plán v databázi POVIS.

Počet subjektů: 77
Datum vytvoření výpisu: 04.12.2016
Aktuální údaje zjišťujte v odkazech na výpis z databáze POVIS.

 

Přehled vybraných organizací

 


Český hydrometeorologický ústav

Český hydrometeorologický ústav
ČHMÚ - pobočka Praha - Komořany
ČHMÚ - Centrální předpovědní pracoviště
ČHMÚ - Oddělení hydrologie Praha
ČHMÚ - Oddělení meteorologie a klimatologie Praha

Hasičský záchranný sbor

HZS Středočeského kraje
HZS - stanice odboru IZS Kladno
HZS - územní odbor Mladá Boleslav
HZS - stanice Mnichovo Hradiště
JSDH Branžež
JSDH Chocnějovice
JSDH Jivina
JSDH Kněžmost
JSDH Koryta
JSDH Loukovec
JSDH Mnichovo Hradiště
JSDH Strážiště
SDH Boseň
SDH Horní Bukovina
SDH Klášter Hradiště nad Jizerou
SDH Loukov
SDH Mohelnice nad Jizerou
SDH Mukařov
SDH Rokytá
SDH Sezemice

Hygienické stanice

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze
KHS - územní pracoviště Mladá Boleslav

Odborné subjekty

Vodní díla - TBD a.s.

Podniky povodí

Povodí Labe, státní podnik, podnikové ředitelství
Povodí Labe, státní podnik, vodohospodářský dispečink
Povodí Labe, s.p. závod - Jablonec nad Nisou
Povodí Labe, s.p. - závod 3, PS Mladá Boleslav
Povodí Labe, s.p. - závod 3, PS Turnov

Policie ČR, městská policie

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Policie ČR, Územní odbory Mladá Boleslav
PČR - Obvodní oddělení Mnichovo Hradiště

Rozvodné sítě

ČEZ - zákaznické služby s.r.o.
ČEZ Distribuce, a.s.
RWE Distribuční služby, s.r.o.

Rybářské organizace

Český rybářský svaz, o.s.
ČRS Středočeský územní svaz Praha
ČRS MO Březina
ČRS MO Mnichovo Hradiště [1058]

Správa dopravních komunikací (silnice, dálnice, železnice)

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Správci drobných vodních toků a nádrží

Lesy České republiky, s.p., ředitelství
Lesy ČR, s.p., ST-oblast povodí Labe, Hradec Králové

Správci vodovodů a kanalizací

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.

Telekomunikace a poštovní služby

O2 Czech Republic, a.s. - Linka pro veřejnou správu

Veřejná správa

Krajský úřad - Středočeský kraj
Městský úřad Mnichovo Hradiště
OÚ Bílá Hlína
OÚ Boseň
OÚ Branžež
OÚ Březina
OÚ Dolní Krupá
OÚ Horní Bukovina
OÚ Chocnějovice
OÚ Jivina
OÚ Klášter Hradiště nad Jizerou
OÚ Kněžmost
OÚ Koryta
OÚ Loukov
OÚ Loukovec
OÚ Mohelnice nad Jizerou
OÚ Mukařov
OÚ Neveklovice
OÚ Ptýrov
OÚ Rokytá
OÚ Sezemice
OÚ Strážiště
OÚ Žďár

Veterinární správa

Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj
Krajská veterinární správa - inspektorát Mladá Boleslav

Vojenská velitelství a úřady

KVV Praha - Středočeský kraj

Zdravotnictví

Český červený kříž (ČČK)
Oblastní spolek ČČK Mladá Boleslav
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.,

 

Soubor: kontakty_subj.htm


Kontakty > Důležité organizace

 | nahoru |

stránka aktualizována: 23.8.2012, publikována: 21.12.2016