Autoři

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Titulní list >

Autoři

Zpracovali:

Hydrosoft Veleslavín, s.r.o.

U Sadu 62/16, 162 00 Praha 6

datum zpracování:

...

aktualizace:

Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., U Sadu 62/16, 162 00 Praha 6

databáze POVIS:

Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., U Sadu 62/16, 162 00 Praha 6

GIS, tiskové výstupy a digitální verzi zpracoval:

HYDROSOFT Veleslavín s.r.o, U Sadu 13, Praha 6

 

tel/fax: 220 611 045

 

e-mail: hydrosoft@hv.cz

Datum aktualizace textové části a příloh:

je označeno na každé stránce a samostatně u tabulek vložených z databáze POVIS.

Datum vydání digitální verze:

18.11.2021

 

 

Autorská práva

mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:

© Ministerstvo životního prostředí
© Český úřad zeměměřický a katastrální
© Český statistický úřad
© Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M, v.v.i.
© Ředitelství silnic a dálnic ČR
© Seznam.cz, a.s.

 

Aplikace Digitální povodňový plán je neprodejná. Jakékoliv další šíření je možné jen se souhlasem vydavatele.


Titulní list > Autoři

   | tisk | nahoru |

stránka a_autor.htm aktualizována: 16.06.2021, publikována: 18.11.2021