Titulní list

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka] < 

Titulní list

eu_soc

Povodňový plán obce Hulice

Obec s rozšířenou působností:

Vlašim

Kraj:

Středočeský kraj

Vodoprávní úřad:

Městský úřad Vlašim

Povodňový orgán v době mimo povodeň

Obecní úřad Hulice

Povodňová komise

Hulice

 
 

Odborné stanovisko správců vodních toků k tomuto povodňovému plánu ve smyslu § 83 písm. a), zákona č. 254/2001 Sb.:

Povodí Vltavy, státní podnik
Dne: 02.09.2021 č.j. PVL-61867/2021/460

Potvrzení souladu věcné a grafické části s povodňovým plánem vyššího správního celku ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Městský úřad Vlašim

 

Schválení povodňového plánu:

Podpis: Obec Hulice

 

 

Záznamy o provedené aktualizaci:

Přehled aktualizací textové části a příloh je v tabulce a je také samostatně uveden u tabulek vložených z databáze POVIS.

Datum vydání digitální verze: 18.11.2021

 


   | tisk | nahoru |

stránka a_titulni_list.htm aktualizována: 18.11.2021, publikována: 18.11.2021