Ohrožené objekty a kritická místa

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Věcná část >

Ohrožené objekty a kritická místa

Naplnění konkrétních dat digitálního povodňového plánu je tvořeno dynamicky, s využitím dat centrální databáze POVIS, do které má obec individuální přístup. Zde jsou spravovány údaje za celou Českou republiku s jasnou geografickou a tématickou lokalizací.

Ohrožené a ohrožující objekty, místa omezující odtokové poměry a další objekty byly zpracovatelem do databáze zaneseny na základě podrobné analýzy podkladů, zejména na základě podrobného terénního šetření. Při místním šetření byla pořízena detailní pozemní fotodokumentace, která je součástí digitálního povodňového plánu. Byly využity informace od občanů o historických povodních a o míře ohrožení jednotlivých částí obce.

Hlavní data dPP

Ohrožené objekty – v obci se jedná zejména o bytové a rodinné domy, doplňkové objekty (garáže, kůlny, sklady), objekty občanské vybavenosti a veřejnou infrastrukturu.

Ohrožující objekty – objekty skladující chemikálie, technické plyny apod.  

Místa omezující odtokové poměry – zejména profily na vodním toku, kde vlivem příčných staveb nebo úprav toků dochází k omezení kapacity koryta vodního toku. Jedná se zejména o nekapacitní mosty, lávky, kryté profily koryt toků, propustky, významná zúžení koryt apod.

Místa ohrožená přívalovými (bleskovými) povodněmi – lokality ohrožené přítokem přívalových vod z polí, odtokem po komunikaci nebo přívalovým přítoky drobnými vodními toky.

 

Výpis aktuálních údajů z databáze POVIS pro území obce: Hulice

hmtoggle_arrow1Přehled ohrožených objektů

 

 


tok neurčen

hmtoggle_arrow1Hulice: č.p.4
hmtoggle_arrow1Hulice: č.p.8,9,25
hmtoggle_arrow1Hulice: č.p.115
hmtoggle_arrow1Hulice: ZD Trhový Štěpánov a.s.

tok: nepojmenovaný (127200001400) 10241636

hmtoggle_arrow1Hulice: ČOV Rýzmburk

 

Tabulka obsahuje 5 záznamů, byla aktualizována z databáze POVIS dne 18.11.2021
 


Věcná část > Ohrožené objekty a kritická místa

   | tisk | nahoru |

stránka b_druhy_ohrozene_nemovitosti.htm aktualizována: 16.06.2021, publikována: 18.11.2021