Srážkoměry

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Věcná část >

Srážkoměry

Intenzitu srážek je možno sledovat na srážkoměrech ČHMÚ, Povodí Vltavy, státní podnik. Aktuální údaje o srážkách lze zjistit z webových stránek ČHMÚ, zejména radarový odhad srážek kombinovaný s pozemními měřeními.

Srážkoměrné stanice ČHMÚ

Data dalších stanic jsou na portálu podniků povodí:

Srážkoměrné stanice Povodí Vltavy, státní podnik

případně dalších provozovatelů registrovaných v POVIS.

Aktuální stavy: srážkoměrné stanice, radar, hlásné profily

Výpis aktuálních údajů z databáze POVIS pro: Povodňový plán obce Hulice

hmtoggle_arrow1Přehled srážkoměrů

 

 


hmtoggle_arrow1Hulice
hmtoggle_arrow1Želivka AKS4- Hulice

 

Záznamy jsou tříděny podle názvu stanice. Kompletní údaje jsou k dispozici ve výpisu z databáze.

Tabulka obsahuje 2 záznamy, byla aktualizována z databáze POVIS dne 18.11.2021
 

Ve Středočeském kraji je síť srážkoměrů postupně doplňována automatickými stanicemi, které provozují obce a města. Pokud u těchto automatických stanic sonda snímače detekuje zvýšený spad srážek, zašle zařízení automaticky na předem předvolená čísla SMS zprávy s navoleným textem. Stanicemi samozřejmě odesílá na nastavená čísla i servisní informace. V případě instalace srážkoměru v blízkosti Hulic požádá OÚ Hulice o zasílání údajů i obci Hulice, případně o chráněný (heslovaný) přístup k on-line datům.


Věcná část > Srážkoměry

   | tisk | nahoru |

stránka b_hps_srazkomery.htm aktualizována: 16.06.2021, publikována: 18.11.2021