Stanovená záplavová území

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka] < 

Stanovená záplavová území

Pojem „záplavová území“ je zaveden ustanovením § 66 vodního zákona. Záplavová území jsou administrativně určená území, která mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou. Jejich rozsah je povinen stanovit na návrh správce vodního toku vodoprávní úřad. Vodoprávní úřad může uložit správci vodního toku povinnost zpracovat a předložit takový návrh v souladu s plány hlavních povodí a s plány oblastí povodí. V zastavěných územích obcí a v územích určených k zástavbě podle územních plánů vymezí vodoprávní úřad na návrh správce vodního toku aktivní zónu záplavového území podle nebezpečnosti povodňových průtoků. Periodicita povodně 5, 20 a 100 let značí výskyt povodně, který je dosažen nebo překročen průměrně jedenkrát za 5, 20 a 100 let.

 

Výpis z registru záplavových území: Hulice platná / zrušená rozhodnutí

 


hmtoggle_arrow1Sedlický p. (Sedlický potok): 0–24,16

 

Tabulka obsahuje 1 záznam, byla aktualizována z databáze POVIS dne 18.11.2021
 


   | tisk | nahoru |

stránka b_zu.htm aktualizována: 30.11.2018, publikována: 18.11.2021