Evakuační místa

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Organizační část > Evakuace >

Evakuační místa

Evakuace při povodni se provádí podle aktuálního posouzení povodňové komise obce a dle výpisu z Havarijního plánu Středočeského kraje pro obec s rozšířenou působností Vlašim, zpracovávaného složkami krizového řízení a integrovaného záchranného systému (IZS).

Hlavním evakuačním objektem je Hospoda Hulice s dostatečným zázemím pro poskytnutí ubytování a stravování evakuovaných obyvatel. Umístění objektu umožňuje bezproblémové zásobování a poskytnutí adekvátní věcné pomoci. Pokyny pro občany jsou obsaženy v samostatném příručce.

Výpis aktuálních údajů z databáze POVIS pro: Povodňový plán obce Hulice

hmtoggle_arrow1Přehled evakuačních míst

 

 


hmtoggle_arrow1Hulice: Hospoda Hulice
hmtoggle_arrow1Hulice: MŠ Hulice

 

Záznamy jsou tříděny podle obce a dále podle názvu evakuačního místa.

Tabulka obsahuje 2 záznamy, byla aktualizována z databáze POVIS dne 18.11.2021
 

Při vyhlášení evakuace bude na každé místo soustředění vyslán zástupce povodňového orgánu obce nebo zasahujících členů HZS.  Na každém místě soustředění povede tato osoba evidenci evakuovaných. Tuto evidenci bude předávat vedoucímu evakuačního střediska, který povede centrální evidenci evakuovaných osob. I evidenci osob, které se samostatně evakuovali do jiných prostorů (k příbuzným atd.)

Přijímací (evakuační) středisko zajišťuje

Příjem evakuovaných osob.

Přerozdělení evakuovaných osob do předurčených cílových míst nouzového ubytování vyčleněných pro krizové situace.

První zdravotnickou pomoc a případný odvoz nemocných do vyčleněných zdravotnických zařízení.

Informování všech orgánů o průběhu evakuace.

Informování evakuovaných osob zejména o podmínkách a zejména pravidlech nouzového ubytování a stravování.


Organizační část > Evakuace > Evakuační místa

   | tisk | nahoru |

stránka c_evakuace.htm aktualizována: 16.06.2021, publikována: 18.11.2021