Činnost a jednání povodňové komise

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Organizační část >

Činnost a jednání povodňové komise

Činnost a způsob jednání komise jsou dány zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a vnitřními předpisy obecního úřadu.

Povodňovou komisi zřizuje a členy povodňové komise jmenuje starosta obce. Funkci předsedy PK vykonává ze zákona starosta obce.  Povodňová komise je složena ze zástupců obce a organizací v obci, které jsou způsobilé k provádění opatření, popřípadě pomoci při ochraně před povodněmi.

Sídlem komise je Obecní úřad Hulice. Povodňová komise a její jednotliví členové jsou svoláváni dle potřeby a uvážení starosty obce prostřednictvím mobilních telefonů.

Zasedání povodňové komise obce svolává její předseda (případně jeho zástupce).

V době povodně

na základě vlastního vyhodnocení povodňové situace a jejího možného vývoje,

na základě doporučení pracovníků OÚ,

na žádost předsedy povodňové komise sousední obce nebo ORP,

na žádost podniku Povodí Vltavy, státní podnik nebo MÚ Vlašim.

Mimo povodeň

k projednání organizačních a jiných závažných otázek zabezpečení ochrany před povodněmi jako je např.:

ostav povodňového plánu správního obvodu obce,

oorganizační a technická připravenost, včetně aktuálnosti kontaktních spojení,

ok projednání podnětů k realizaci potřebných opatření v zájmu ochrany před povodněmi,

ok vyhodnocení činnosti v uplynulém období,

ok medializace povodňové problematiky, informování občanů.


Organizační část > Činnost a jednání povodňové komise

   | tisk | nahoru |

stránka c_vyhlasovani.htm aktualizována: 16.06.2021, publikována: 18.11.2021