Evropská legislativa

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Ostatní > Seznam předpisů > Texty vybraných předpisů >

Evropská legislativa

[1] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES ze dne 27. října 2007 o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik
(odkaz na text Směrnice na webu eur-lex:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1404746561551&uri=CELEX:32007L0060).


Ostatní > Seznam předpisů > Texty vybraných předpisů > Evropská legislativa

   | tisk | nahoru |

stránka eu.htm aktualizována: 02.09.2021, publikována: 18.11.2021