Důležité organizace

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Kontakty >

Důležité organizace

Výpis kontaktních údajů organizací vybraných pro povodňový plán v databázi POVIS.

Počet subjektů: 29
Datum vytvoření výpisu: 18.11.2021
Aktuální údaje zjišťujte v odkazech na výpis z databáze POVIS.

hmtoggle_arrow1Přehled vybraných organizací

 


Česká inspekce životního prostředí

hmtoggle_arrow1ČIŽP - Oblastní inspektorát Praha

 

hmtoggle_arrow1ČIŽP - Oblastní inspektorát Praha - oddělení ochrany vod

 

Český hydrometeorologický ústav

hmtoggle_arrow1Český hydrometeorologický ústav

 

hmtoggle_arrow1ČHMÚ - centrální předpovědní pracoviště

 

hmtoggle_arrow1ČHMÚ - Oddělení meteorologických předpovědí

 

hmtoggle_arrow1ČHMÚ - pobočka Praha

 

hmtoggle_arrow1ČHMÚ - Oddělení hydrologie Praha

 

hmtoggle_arrow1ČHMÚ - Oddělení meteorologie a klimatologie Praha

 

hmtoggle_arrow1ČHMÚ - Úsek hydrologie

 

hmtoggle_arrow1ČHMÚ - Oddělení hydrologických předpovědí

 

Hasičský záchranný sbor

hmtoggle_arrow1HZS Středočeského kraje

 

hmtoggle_arrow1HZS - územní odbor Benešov

 

hmtoggle_arrow1HZS - stanice Vlašim

 

Podniky povodí

hmtoggle_arrow1Povodí Vltavy, státní podnik - generální ředitelství

 

hmtoggle_arrow1Povodí Vltavy, státní podnik - centrální vodohospodářský dispečink Praha

 

hmtoggle_arrow1Povodí Vltavy, státní podnik - závod Dolní Vltava

 

hmtoggle_arrow1Povodí Vltavy, státní podnik - PS 7 - Želivka a Sázava

 

hmtoggle_arrow1VD Švihov

 

Policie ČR, městská policie

hmtoggle_arrow1PČR - Obvodní oddělení Vlašim

 

Rybářské organizace

hmtoggle_arrow1ČRS MO Hulice [1005]

 

Správa dopravních komunikací (silnice, dálnice, železnice)

hmtoggle_arrow1Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

 

hmtoggle_arrow1KSÚS, provozní úsek Kutná Hora se sídlem v Kolíně

 

Veřejná správa

hmtoggle_arrow1Krajský úřad Středočeského kraje

 

hmtoggle_arrow1MěÚ Vlašim

 

hmtoggle_arrow1MěÚ Vlašim, OŽP

 

hmtoggle_arrow1MěÚ Vlašim, vodoprávní úřad

 

Zdravotnictví

hmtoggle_arrow1Oblastní středisko záchranné služby Benešov

 

hmtoggle_arrow1Zdravotní ústav se sídlem v Kolíně

 

hmtoggle_arrow1ZZS Středočeského kraje, p.o.

 

 


Kontakty > Důležité organizace

   | tisk | nahoru |

stránka kontakty_subj.htm aktualizována: 02.12.2018, publikována: 18.11.2021