Dokumenty

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Přílohy >

Dokumenty

V neveřejné elektronické verzi povodňového plánu jsou k dispozici soubory pro:

tisk Povodňového plánu;

tisk Adresáře povodňového plánu (Povodňové komise, Organizace, Rejstřík osob).

 

Vzory dokumentů pro obec

Vyhlášení stavu pohotovosti: 2. SPA (DOK_Vyhlaseni_SPA.doc, 32 KB)

Odvolání stupňů povodňové aktivity: 2. SPA, 3. SPA (DOK_Odvolani_SPA.doc, 30 KB)
 

Výzva k přípravě na evakuaci (DOK_Vyzva_evakuace.doc, 36 KB)

Potvrzení o evakuaci občana (DOK_Evakuace_potvrzeni.doc, 34 KB)

Označení evakuovaného objektu / bytu (DOK_Evakuace_stitek.doc, 34 KB)
 

Příkaz k provedení opatření ke zmírnění průběhu a následků povodně (DOK_Prikaz.doc, 37 KB)

Potvrzení o účasti občana na plnění opatření na ochranu před povodněmi (DOK_Potvrzeni_ucast.doc 31 KB)

Osnova zprávy o povodni (DOK_Osnova.doc, 40 KB)

 

Sběrný formulář Povodňového plánu vlastníka nemovitosti (PPVN_formular.pdf, 47 KB)
 

Poznámka: odkazy v závorce stáhnou dokument z centrálního úložiště.

 

Dokumenty uložené v POVIS

1. Karta povodňového plánu (výtah pro občany), Obec Hulice (dPP Hulice) 01.04.2021

2. Povodňový plán ČOV Hulice, VRV, a.s. (dPP Hulice) 01.06.2021

3. Povodňový plán ČOV Rýzmburk, VRV, a.s. (dPP Hulice) 01.06.2021

Malé vodní nádrže – rybníky / Příručka pro provádění technickobezpečnostního dohledu, Ministerstvo zemědělství ČR (dPP HV) 31.12.2016

Protierozní opatření – zemědělské metody, VRV a.s. (dPP HV)

Stavba protipovodňových hrází z pytlů plněných pískem - metodický list HZS ČR, Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (dPP HV) 30.11.2017

Příručka ochrany proti vodní erozi, Ministerstvo zemědělství ČR (dPP HV)

VH dokument

stanovisko správce vodního toku, Povodí Vltavy s.p. (dPP obce Hulice) 02.09.2021

 

Seznam obsahuje údaje k 18.11.2021. Aktuální stav ověřte v databázi POVIS.
 

 


Přílohy > Dokumenty

   | tisk | nahoru |

stránka p__dokumenty.htm aktualizována: 11.06.2021, publikována: 18.11.2021