Tiráž

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Ostatní >

Tiráž

Vydal: Obecní úřad Hulice, Obec Hulice, Hulice 33, 257 63, Trhový Štěpánov, 725 934 221
datum publikování verze 1.0.1: 18.11.2021.

 

Zpracovali:

Hydrosoft Veleslavín, s.r.o.

U Sadu 62/16, 162 00 Praha 6

datum zpracování:

...

aktualizace:

Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., U Sadu 62/16, 162 00 Praha 6

databáze POVIS:

Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., U Sadu 62/16, 162 00 Praha 6

GIS, tiskové výstupy a digitální verzi zpracoval:

HYDROSOFT Veleslavín s.r.o, U Sadu 13, Praha 6

 

tel/fax: 220 611 045

 

e-mail: hydrosoft@hv.cz

Datum aktualizace textové části a příloh:

je označeno na každé stránce a samostatně u tabulek vložených z databáze POVIS.

Datum vydání digitální verze:

18.11.2021

 

 

Autorská práva

mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:

© Ministerstvo životního prostředí
© Český úřad zeměměřický a katastrální
© Český statistický úřad
© Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M, v.v.i.
© Ředitelství silnic a dálnic ČR
© Seznam.cz, a.s.

 

Veřejná verze povodňového plánu: http://stredocesky.dppcr.cz/web_529737

Tato sestava byla generována s parametry:

Publikování:

VEŘEJNÉ

Umístění:

SERVIS dPP ČR

Nastavení mapového serveru:

https://dpp.hydrosoft.cz/hvmap.dll?

Proměnné:

společné: 18.11.2021 lokální: 18.11.2021

 

EU_male_barva

Evropská unie

Spolufinancováno z prostředků Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

www.esfcr.cz/ | Tel.: 950 195 602 | esf@mpsv.cz


Ostatní > Tiráž

   | tisk | nahoru |

stránka tiraz.htm aktualizována: 09.07.2021, publikována: 18.11.2021