Povodňové orgány

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Úvodní část >

Povodňové orgány

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni, včetně řízení, organizace a kontroly činností ostatních účastníků ochrany před povodněmi.

Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

mimo povodeň

orgány obcí

městský úřad obce s rozšířenou působností

Krajský úřad

ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra

v době povodně

Povodňová komise Hulice

ORP Vlašim

Povodňová komise Středočeského kraje

ústřední povodňová komise České republiky

Povodňová komise je přímo podřízená povodňové komisi obce s rozšířenou působností. Převezme-li při povodni řízení ochrany povodňová komise obce s rozšířenou působností, provádí povodňová komise obce opatření podle svého povodňového plánu v koordinaci s povodňovou komisí obce s rozšířenou působností nebo podle jejich pokynů.

Povodňová komise obce

 


hmtoggle_arrow1Hulice: Trhový Štěpánov

 

 

Povodňové komise okolních obcí
hmtoggle_arrow1Přehledová tabulka

 


hmtoggle_arrow1Bernartice

 

hmtoggle_arrow1Horka II

 

hmtoggle_arrow1Keblov: Čechtice

 

hmtoggle_arrow1Soutice

 

hmtoggle_arrow1Trhový Štěpánov (město): Město Trhový Štěpánov

 

hmtoggle_arrow1Zruč nad Sázavou

 

 

Povodňová komise ORP

 


hmtoggle_arrow1ORP Vlašim

 

 

Krajská povodňová komise

 


hmtoggle_arrow1Povodňová komise Středočeského kraje

 

 

Ústřední povodňová komise

 


hmtoggle_arrow1Ústřední povodňová komise: Praha

 

 

Úvodní část > Povodňové orgány

   | tisk | nahoru |

stránka u_organy.htm aktualizována: 15.06.2021, publikována: 18.11.2021