Správci vodních toků

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Úvodní část >

Správci vodních toků

Vodní toky ve správním území obce byly identifikovány průnikem vektorových vrstev správního území obcí a vrstvy DIBAVOD – vodní toky pojmenované. Správci toků byli identifikováni z mapové aplikace ISVS generované dle podkladů Mze ČR.

hmtoggle_arrow1Přehled vodních toků

 

 


hmtoggle_arrow1Medulán

 

hmtoggle_arrow1Sedlický p. (1-09-02-104)

 

hmtoggle_arrow1Želivka (1-09-02-001)

 

 

Tabulka obsahuje údaje k 18.11.2021.
 

hmtoggle_arrow1Přehled vodních toků (ISVS)

 

 


hmtoggle_arrow1LBP Sedlického potoka v ř. km 3,8 - Za Hůrkou: 10249831

 

hmtoggle_arrow1LBP Želivky v ř.km 2,6 od Kalné (Rýzmburský): 10241636

 

hmtoggle_arrow1Medulán: 10252928

 

hmtoggle_arrow1PBP Želivky v ř. km 6,5 - potok Hrádek: 10261219

 

hmtoggle_arrow1Sedlický potok: 10100293

 

hmtoggle_arrow1Želivka: 10100022

 

 

Tabulka obsahuje údaje k 18.11.2021.
 

Správce registru CEVT: Ministerstvo zemědělství ČR.

V rámci integrace správy vodních toků v České republice došlo s účinnosti k 1.1.2011 ke změně v oblasti výkonu správy drobných vodních toků, jejichž správu vykonávala Zemědělská vodohospodářská správa, jako organizační složka státu. Správu těchto drobných vodních toků od 1. 1. 2011 vykonávají státní podniky Povodí a státní podnik Lesy České republiky, podle své územní působnosti. Zemědělská vodohospodářská správa k datu 30. 6. 2012 zanikla.

 


Úvodní část > Správci vodních toků

   | tisk | nahoru |

stránka u_spravci_tok.htm aktualizována: 11.06.2021, publikována: 18.11.2021