Organizace dopravy (uzavírky, objížďky)

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyOrganizační část >

Organizace dopravy (uzavírky, objížďky)

Za situace, kdy se určité části státních silnic stanou nesjízdnými, nebo budou v důsledku povodně bezprostředně ohroženy, zajišťuje v souladu s ust. § 24, odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, označení příslušných úseků a objízdných tras Krajská Správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.. Tato opatření se provádí v součinnosti s Povodňovou komisí ORP Vlašim a podle potřeby ve spolupráci s Policií ČR, která se na regulaci dopravy podílí.

Objížďky

Povodňový informační systém (POVIS) neobsahuje k datu 19.10.2017 pro tuto tabulku žádné údaje.

Dopravní omezení

Povodňový informační systém (POVIS) neobsahuje k datu 19.10.2017 pro tuto tabulku žádné údaje.

Soubor: c_doprava.htm


Organizační část > Organizace dopravy (uzavírky, objížďky)

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 16.05.17, publikována: 19.10.17