- A -

Adobe

Adobe Reader

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

aktualizovat podklady

- B -

Bleskové povodně - tabulka

IconMísta ohrožená přívalovou (bleskovou) povodní
IconOhrožení přívalovými srážkami
IconPOVIS: generováno 19.10.2017 

- Č -

Česká inspekce životního prostředí

ČHMÚ

ČHMÚ - Oddělení hydrologie Praha

IconNadřízené povodňové komise
Iconpk: generováno 19.10.2017
Iconpk: generováno 19.10.2017

Čistírny odpadních vod (ČOV) - tabulka

ČRS MO Vlašim [1010]

IconNadřízené povodňové komise
Iconpk: generováno 19.10.2017
Iconpk: generováno 19.10.2017

- D -

Data o objektech

Data o subjektech

Dokumenty (POVIS)

IconDokumenty
IconPOVIS: generováno 19.10.2017 

Doprava - mapa

Dopravní služby

Důležité organizace - mapa

- E -

Evakuační místa

IconEvakuace osob
IconEvakuační místa
IconPOVIS: generováno 19.10.2017 
IconPOVIS: generováno 19.10.2017 

- H -

Hasičský záchranný sbor

Hlásné profily - mapa

Hygienické stanice

HZS - stanice Vlašim

IconNadřízené povodňové komise
Iconpk: generováno 19.10.2017
Iconpk: generováno 19.10.2017

HZS - územní odbor Benešov

IconNadřízené povodňové komise
Iconpk: generováno 19.10.2017
Iconpk: generováno 19.10.2017

- I -

informace - telefon

- J -

Java

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

- K -

KADATEC, s.r.o.

IconNadřízené povodňové komise
Iconpk: generováno 19.10.2017
Iconpk: generováno 19.10.2017

katastrální území v ORP

Kategorie organizací

KHS - územní pracoviště Benešov

IconNadřízené povodňové komise
Iconpk: generováno 19.10.2017
Iconpk: generováno 19.10.2017

kontakty - povodňové komise

IconNadřízené povodňové komise
IconNadřízené povodňové komise

Krajský úřad - Středočeský kraj

IconNadřízené povodňové komise
Iconpk: generováno 19.10.2017
Iconpk: generováno 19.10.2017
Iconpk: generováno 19.10.2017

Kritická místa

IconMísta omezující odtokové poměry
IconMísta omezující odtokové poměry
IconPOVIS: generováno 19.10.2017 

- L -

Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Vltavy, Benešov

IconNadřízené povodňové komise
Iconpk: generováno 19.10.2017
Iconpk: generováno 19.10.2017

- M -

Metodické pokyny

MěÚ Vlašim, OŽP

IconNadřízené povodňové komise
Iconpk: generováno 19.10.2017
Iconpk: generováno 19.10.2017

Ministerstva

Místa omezující odtokové poměry

IconMísta omezující odtokové poměry
IconMísta omezující odtokové poměry
IconPOVIS: generováno 19.10.2017 

- N -

Nařízení vlády

Nebezpečné objekty - tabulka

IconOhrožující objekty
IconOhrožující objekty
IconPOVIS: generováno 19.10.2017 

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov

IconNadřízené povodňové komise
Iconpk: generováno 19.10.2017
Iconpk: generováno 19.10.2017

Normy

- O -

Objekty dPP - mapa

Oblastní spolek ČČK Praha 10 a Benešov

IconNadřízené povodňové komise
Iconpk: generováno 19.10.2017
Iconpk: generováno 19.10.2017

Oblastní středisko záchranné služby Benešov

IconNadřízené povodňové komise
Iconpk: generováno 19.10.2017
Iconpk: generováno 19.10.2017

Odborné subjekty

Odvětvové normy

Ohrožené objekty - tabulka

IconOhrožené nemovitosti
IconOhrožené objekty
IconPOVIS: generováno 19.10.2017 

Ohrožené objekty na tocích - tabulka

Ohrožující objekty - tabulka

IconOhrožující objekty
IconOhrožující objekty
IconPOVIS: generováno 19.10.2017 

Organizace podle vybraných kategorií

ORP Vlašim - pk 

IconPovodňové orgány
IconNadřízené povodňové komise
IconPOVIS pk: generováno 19.10.2017 

- P -

PČR - Obvodní oddělení Čechtice

IconNadřízené povodňové komise
Iconpk: generováno 19.10.2017
Iconpk: generováno 19.10.2017

počet obyvatel obcí ORP

Podniky povodí

Policie

Policie ČR, Územní odbory Benešov

IconNadřízené povodňové komise
Iconpk: generováno 19.10.2017
Iconpk: generováno 19.10.2017

poruchy - telefon

Postupové doby - mapa

použité zkratky

Povodí Vltavy, státní podnik

IconNadřízené povodňové komise
Iconpk: generováno 19.10.2017
Iconpk: generováno 19.10.2017

Povodí Vltavy, státní podnik  - závod Dolní Vltava

IconNadřízené povodňové komise
Iconpk: generováno 19.10.2017
Iconpk: generováno 19.10.2017

Povodí Vltavy, státní podnik - Centrální vodohospodářský dispečink

IconNadřízené povodňové komise
Iconpk: generováno 19.10.2017
Iconpk: generováno 19.10.2017

Povodí Vltavy, státní podnik - PS 7 (Želivka a Sázava)

IconNadřízené povodňové komise
Iconpk: generováno 19.10.2017
Iconpk: generováno 19.10.2017

Povodňová komise města Trhový Štěpánov - pk 

IconPovodňové komise
IconPOVIS pk: generováno 19.10.2017 
IconPOVIS pk: generováno 19.10.2017 

Povodňová komise Středočeského kraje - pk 

IconPovodňové orgány
IconNadřízené povodňové komise
IconPOVIS pk: generováno 19.10.2017 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí - souhrn

IconPovodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)
IconPPVN
IconPOVIS: generováno 19.10.2017 

Protipovodňová opatření - mapa

Předmět editoru dat

Předpisy

Přívalové povodně - tabulka

IconMísta ohrožená přívalovou (bleskovou) povodní
IconOhrožení přívalovými srážkami
IconPOVIS: generováno 19.10.2017 

- R -

Reader

Rozvodné sítě

Rybářské organizace

- S -

SDH Zdislavice

IconNadřízené povodňové komise
Iconpk: generováno 19.10.2017
Iconpk: generováno 19.10.2017

schválení PP

souhrnná zpráva po povodni

soulad

Správci a údržba dálnic, silnic a železnic

Správci drobných vodních toků a nádrží

Správci nemovitostí

Správci vodních toků - tabulka

Správci vodovodů a kanalizací

spuštění programu

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

Srážkoměrné stanice - aktuální stavy

IconAktuální stavy srážkoměrů
IconPOVIS: generováno 19.10.2017 

Srážkoměrné stanice - tabulka

IconPodle dešťových srážek
IconSrážkoměrné stanice
IconPOVIS: generováno 19.10.2017 

stanovisko správce povodí

Státní plavební správa

SÚS Benešov

IconNadřízené povodňové komise
Iconpk: generováno 19.10.2017
Iconpk: generováno 19.10.2017

- Š -

Školy a školní jídelny

- T -

Technické služby

Technické služby Vlašim

IconNadřízené povodňové komise
Iconpk: generováno 19.10.2017
Iconpk: generováno 19.10.2017

Telekomunikace

tiráž

tísňová volání

Typy datových dotazů

- U -

Ubytování a stravování

ukázky dPP

Úřad městyse Zdislavice

IconNadřízené povodňové komise
Iconpk: generováno 19.10.2017
Iconpk: generováno 19.10.2017

Ústřední povodňová komise - pk 

IconPovodňové orgány
IconPOVIS pk: generováno 19.10.2017 

Uživatelská mapa

- V -

Veřejná správa

Veterinární asanační podniky

Veterinární správa

Vlašim - pk 

VOD Zdislavice

IconNadřízené povodňové komise
Iconpk: generováno 19.10.2017
Iconpk: generováno 19.10.2017

VODAK Humpolec, s.r.o.

IconNadřízené povodňové komise
Iconpk: generováno 19.10.2017
Iconpk: generováno 19.10.2017

Vodní díla - tabulka

IconVýznamné vodní nádrže IV. kategorie
IconZvláštní povodeň
IconDalší vodní díla
IconPOVIS: generováno 19.10.2017 
IconPOVIS: generováno 19.10.2017 
IconPOVIS: generováno 19.10.2017 
IconPOVIS: generováno 19.10.2017 
IconPOVIS: generováno 19.10.2017 
IconPOVIS: generováno 19.10.2017 

Vodní toky - tabulka

IconSprávci vodních toků
IconVodní toky (Dibavod)
IconPOVIS: generováno 19.10.2017 
IconPOVIS: generováno 19.10.2017 

Vodní toky a díla - mapa

Vodní toky ISVS - tabulka

IconSprávci vodních toků
IconVodní toky (ISVS)
IconPOVIS: generováno 03.08.2017 

Vojenská velitelství a úřady

Vyhlášená záplavová území - tabulka

IconStanovená záplavová území
IconZáplavová (zátopová) území
IconPOVIS: generováno 19.10.2017 
IconStanovená záplavová území

Vyhlášky

Významné vodní toky - tabulka

IconVýznamné vodní toky
IconPOVIS: generováno 19.10.2017 
IconVýznamné vodní toky

- Y -

yr.no

- Z -

Základní mapa

Zákony

Záplavová území - mapa

Záplavová území - tabulka

IconStanovená záplavová území
IconZáplavová (zátopová) území
IconPOVIS: generováno 19.10.2017 
IconStanovená záplavová území

Zásobování

Zdislavice - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňová komise
IconPovodňové komise
IconPOVIS pk: generováno 19.10.2017 
IconPOVIS pk: generováno 19.10.2017 

Zdravotnictví

zkratky