Nadřízené povodňové komise

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyKontakty >

Nadřízené povodňové komise

Organizace v databázi povodňového plánu

Všechny organizace vybrané pro povodňový plán

Organizace v povodňovém plánu podle vybraných kategorií

V databázi povodňového plánu obvykle nejsou naplněny všechny kategorie použité pro třídění organizací.

Ministerstva

Veřejná správa: krajské úřady, ORP, obce: Seznam OVM

Veřejná správa

 

Hasičský záchranný sbor

Policie

Vojenská velitelství a úřady

 

Český hydrometeorologický ústav

Podniky povodí

Správci drobných vodních toků a nádrží

Státní plavební správa

Rybářské organizace

 

Zdravotnictví

Česká inspekce životního prostředí

Hygienické stanice

Veterinární správa

Veterinární asanační podniky

 

Ubytování a stravování

Školy a školní jídelny

Správci nemovitostí

 

Rozvodné sítě

Telekomunikace

Správci vodovodů a kanalizací

Správci a údržba dálnic, silnic a železnic

 

Dopravní služby

Technické služby

Odborné subjekty

 

Zásobování

 

 

Výpis kontaktních údajů organizací vybraných pro povodňový plán v databázi POVIS.

Počet subjektů: 24
Datum vytvoření výpisu: 19.10.2017
Aktuální údaje zjišťujte v odkazech na výpis z databáze POVIS.

 

Přehled vybraných organizací

 


Český hydrometeorologický ústav

ČHMÚ - Oddělení hydrologie Praha

Hasičský záchranný sbor

HZS - územní odbor Benešov
HZS - stanice Vlašim
SDH Zdislavice

Hygienické stanice

KHS - územní pracoviště Benešov

Podniky povodí

Povodí Vltavy, státní podnik
Povodí Vltavy, státní podnik - Centrální vodohospodářský dispečink
Povodí Vltavy, státní podnik  - závod Dolní Vltava
Povodí Vltavy, státní podnik - PS 7 (Želivka a Sázava)

Policie ČR, městská policie

Policie ČR, Územní odbory Benešov
PČR - Obvodní oddělení Čechtice

Rybářské organizace

ČRS MO Vlašim [1010]

Správa dopravních komunikací (silnice, dálnice, železnice)

SÚS Benešov

Správci drobných vodních toků a nádrží

Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Vltavy, Benešov

Správci vodovodů a kanalizací

VODAK Humpolec, s.r.o.

Technické služby

KADATEC, s.r.o.
Technické služby Vlašim
VOD Zdislavice

Veřejná správa

Krajský úřad - Středočeský kraj
MěÚ Vlašim, OŽP
Úřad městyse Zdislavice

Zdravotnictví

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Oblastní spolek ČČK Praha 10 a Benešov
Oblastní středisko záchranné služby Benešov

 

Soubor: kontakty_subj.htm


Kontakty > Nadřízené povodňové komise

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 15.05.17, publikována: 19.10.17