Dokumenty

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyPřílohy >

Dokumenty

V neveřejné elektronické verzi povodňového plánu jsou k dispozici soubory pro:

tisk Povodňového plánu;

tisk Adresáře povodňového plánu (Povodňové komise, Organizace, Rejstřík osob).

 

Vzory dokumentů pro obec

(ke stažení v neveřejné verzi)

Vyhlášení stavu pohotovosti: 2.SPA

Odvolání stupňů povodňové aktivity: 2.SPA, 3.SPA
 

Výzva k přípravě na evakuaci

Potvrzení o evakuaci občana

Označení evakuovaného objektu / bytu
 

Příkaz k provedení opatření ke zmírnění průběhu a následků povodně

Potvrzení o účasti občana na plnění opatření na ochranu před povodněmi

Osnova zprávy o povodni

 

Sběrný formulář Povodňového plánu vlastníka nemovitosti  (PPVN_formular.pdf, 47 KB)

Dokumenty evidované a uložené v POVIS:
Obecný dokument

Evidenční list srážkoměrné stanice SR Zdislavice, KOCMAN envimonitoring s.r.o.

VH dokument

soulad s PP ORP Vlašim, MěÚ Vlašim, OŽP (Povodňový plán pro městys Zdislavice) 18.10.2017

stanovisko správce povodí, Povodí Vltavy s.p. (Povodňový plán pro městys Zdislavice) 11.07.2017

 

Seznam obsahuje údaje k 19.10.2017. Aktuální stav ověřte v databázi POVIS.
 

 

Soubor: p__dokumenty.htm


Přílohy > Dokumenty

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 15.05.17, publikována: 19.10.17