Titulní list 

Autoři

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Zpracoval:

Kvarta spol. s.r.o. Choceň, projekce Vysoké Mýto
Karolíny Světlé 202, Vysoké Mýto – Město, 566 01

datum zpracování:

1.6.2004

datum aktualizace textové části:

04.04.2012

GIS, tiskové výstupy a digitální verzi zpracoval:

Hydrosoft Veleslavín, s.r.o, U Sadu 13, Praha 6
tel/fax: 220 611 045
e-mail: hydrosoft@hv.cz

Datum poslední aktualizace příloh (POVIS):

04.04.2012

Datum vydání digitální verze:

 

30.3.2012

 

 

 

Autorská práva
mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:

 
© Ministerstvo životního prostředí

© Český úřad zeměměřický a katastrální

© Český statistický úřad

© Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M, v.v.i.

© Ředitelství silnic a dálnic ČR

 

Aplikace Digitální povodňový plán je neprodejná. Jakékoliv další šíření je možné jen se souhlasem vydavatele.

 

Soubor: a-autor.htm