Titulní list

   

Titulní list

Return to chapter overviewNext page   Tisk této stránky

Banner OPZP_Fond soudrznosti_CMYK

Obec Praskolesy

Obec:

Praskolesy

Obec s rozšířenou působností:

Hořovice

Kraj:

Středočeský kraj

Příslušný vodoprávní úřad:

MÚ Hořovice, odbor životního prostředí

Povodňový orgán v době mimo povodeň:

...

Povodňový orgán při povodni:

povodňová komise

Odborné stanovisko správce povodí k tomuto povodňovému plánu ve smyslu § 82, písm. a), zákona č. 254/2001 Sb. novela 20/2004 Sb.:

Povodí Vltavy, s.p. - závod Berounka. K předloženému dPP nejsou námitky.

Č.j.: ...

Podpis: p. Hána - úsekový technik

Dne: 09.01.2013

 

Potvrzení souladu s povodňovým plánem vyššího stupně ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění vydal:

MÚ Hořovice - odborŽP

Podpis: Ing. Marcela Abrhámová

Dne: 17.01.2013, č.j. MUHO/1544/2013

 

Schválení povodňového plánu obce:

Podpis: Zastupitelstvo obce Praskolesy

Dne: 19.03.2012, č.j. usnesení č. 7

 

 

 

Soubor: a-titulni_list.htm


 | nahoru |

stránka aktualizována: 15.2.2012, publikována: 15.2.2012