- A -

Adobe

Adobe Reader

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

Aktualizace dPP

aktualizovat podklady

- B -

Bleskové povodně

Boční panel - legenda

- C -

ČD - Telematika a.s.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.02.2014

Černý Jan - maloobchod

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.02.2014

Černý Oldřich - stavební práce

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.02.2014

České dráhy, a.s.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.02.2014

Český hydrometeorologický ústav

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.02.2014

ČEZ - zákaznické služby s.r.o.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.02.2014

Činnost PK při SPA

Členové PK

ČRS MO Hořovice [1014]

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.02.2014

- D -

Data o objektech

Data o subjektech

Datový dotaz

IconVyhledávání
IconVyhledávání

Délkové měřítko

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Dokumentace a vyhodnocení

Doprava - mapa

Důležité organizace - mapa

- E -

Evakuační střediska

Evidenční listy hlásných profilů

IconHlásné profily
IconČHMÚ, POVIS: generováno 17.02.2014 

- G -

Geomorfologické a hydrografické poměry

Gerle Zdirad - doprava - demolice, příprava staveniště

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.02.2014

Grafické vyhledávání

IconVyhledávání
IconVyhledávání

- H -

Historické povodně

Hlásná povodňová služba

Hlásná služba při přívalových povodních

IconHlásná služba při přívalových povodních
IconHlásná služba při přívalových povodních

Hlásné profily

Hlásné profily - kategorie

Hlásné profily - mapa

Hlásné profily - tabulka

IconHlásné profily
IconČHMÚ, POVIS: generováno 17.02.2014 

Hlavní činnost PK po povodni

Hořovice - pk

IconPovodňové komise okolních obcí
IconPovodňové komise dotčených obcí
Icon---

hp

Hydrologické poměry a klimatologické poměry

HZS - Generální ředitelství ČR

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.02.2014

HZS - stanice  Beroun

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.02.2014

HZS - stanice Hořovice

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.02.2014

HZS - územní odbor Beroun

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.02.2014

HZS Středočeského kraje

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.02.2014

Charakteristika ohrožených objektů

Charakteristika území

- I -

Identifikace pracoviště povodňové komise

informace - telefon

Informační lišta

- J -

Java

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

- K -

Kategorie hlásných profilů

KHS - územní pracoviště Beroun

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.02.2014

Klasická legenda

Komárov - pk

IconPovodňové komise okolních obcí
IconPovodňové komise dotčených obcí
Icon---

kontakty - důležité organizace

kontakty - povodňové komise

Kotopeky - pk

Kotopeky PK - pk

IconPovodňové komise okolních obcí
IconPovodňové komise dotčených obcí
Icon---

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.02.2014

Krajská povodňová komise Moravskoslezského kraje - pk

Krajská povodňová komise Olomouckého Kraje - pk

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.02.2014

Krajská veterinární správa - inspektorát Beroun

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.02.2014

Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.02.2014

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.02.2014

Krajský úřad - Středočeský kraj

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.02.2014

Křížový dotaz

IconVyhledávání
IconVyhledávání

Kvalita

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

KVV pro Středočeský kraj

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.02.2014

- L -

Legenda

Lesy České republiky, s.p.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.02.2014

Lokální výstražné systémy

LVS

- M -

Manipulace na vodních dílech

Mapa

Měření vzdáleností

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Měřítko

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Městský úřad Hořovice

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.02.2014

Metodické pokyny

Ministerstvo obrany

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.02.2014

Ministerstvo životního prostředí

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.02.2014

Místa s urychleným odtokem

Místopředseda povodňové komise

- N -

Náhledová mapka

Nařízení vlády

Následující výřez

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Nemocnice Hořovice

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.02.2014

Normy

Num[-]

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Num[+]

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

- O -

Obecní úřad Praskolesy

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.02.2014

Objekty dPP - mapa

Objekty na vodních tocích

Objížďky

Oblastní spolek ČČK Beroun

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.02.2014

Odbor životního prostředí - Hořovice

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.02.2014

Odvětvové normy

Opatření po povodni

Opatření při nebezpečí povodně a za povodně

Organizace dopravy

Organizace povodňové ochrany

ORP Hořovice - pk

IconPovodňové komise
IconNadřízené povodňové komise
IconPOVIS pk: generováno 17.02.2014 

Ovládací lišta

Ovládací prvky prohlížeče map

- P -

PČR - Obvodní oddělení Hořovice

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.02.2014

PČR - Obvodní oddělení Zdice

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.02.2014

Pitínová Jana - písky, štěrky, doprava

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.02.2014

Plán pravidelné aktualizace dPP

Policejní prezidium České republiky

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.02.2014

Policie ČR, Územní odbory Beroun

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.02.2014

Popis území

poruchy - telefon

Postupové body

Postupové doby - mapa

Posunout zobrazenou oblast

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

použité zkratky

Povinnosti hlásné povodňové a hlídkové služby

Povinnosti povodňových orgánů

Povodí Vltavy, s.p. - Centrální vodohospodářský dispečink

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.02.2014

Povodí Vltavy, s.p. - PS 6 - Beroun

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.02.2014

Povodí Vltavy, s.p. - závod Berounka

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.02.2014

Povodí Vltavy, s.p. závod Berounka - Oblastní vodohospodářský dispečink

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.02.2014

Povodí Vltavy, státní podnik

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.02.2014

Povodňová kniha

povodňová kniha - vzor

Povodňová komise obce

Povodňová komise Středočeského kraje - pk

IconNadřízené povodňové komise
IconPOVIS pk: generováno 17.02.2014 

Povodňová opatření

Povodňové orgány

Povodňové orgány obce a jejich povinnosti

Povodňové orgány obcí

Povodňové orgány ORP

Povodňové plány vlastníků nemovitostí

Povodňové prohlídky

PPO

PPVN

Praskolesy - pk

IconPovodňové komise
IconPovodňové komise okolních obcí
IconPovodňové komise
IconPovodňové komise dotčených obcí
IconPOVIS pk: generováno 17.02.2014 
Icon---

PROBO BUS a.s.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.02.2014

Protipovodňová opatření

Protipovodňová opatření - mapa

Předchozí výřez

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Předmět editoru dat

Předpisy

Předpovědní povodňová služba

IconPředpovědní povodňová služba
IconPředpovědní povodňová služba

Předseda povodňové komise

Přehled vyrozumění

Přípravná opatření

Přirozená povodeň

Příslušný vodoprávní úřad

- R -

Reader

revize

RWE - Středočeská plynárenská a.s. - Regionální centrum Votice

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.02.2014

Ředitelství silnic a dálnic ČR

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.02.2014

- S -

SDH Praskolesy

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.02.2014

Skrytí jednotlivých témat mapy

IconLegenda
IconLegenda

SMS

Soubor map

Souhrnná zpráva z povodně

SPA na hlásných profilech - tabulka

IconHlásné profily
IconČHMÚ, POVIS: generováno 17.02.2014 

SPA podle dešťových srážek

SPA podle ledových jevů na tocích

SPA podle vodních stavů v hlásných profilech

Správci povodí

Správci vodních toků

Správní rozdělení a demografické údaje

spuštění programu

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

Srážkoměrné stanice

Srážkoměry

Srážková situace

Stanovená záplavová území

Stanovení a vyhlašování stupňů povodňové aktivity

Státní veterinární správa ČR

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.02.2014

Stavy na vodních dílech

Stavy v hlásných profilech kategorie A, B

Stavy v hlásných profilech kategorie C

Stromová legenda

Středočeská údržba komunikací s.r.o.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.02.2014

Stupně povodňové aktivity

SÚS Kladno

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.02.2014

SŽDC s.o., Oblastní ředitelsví Praha

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.02.2014

- T -

Tajemník povodňové komise

Telefónica Czech republic, a.s. - Linka pro veřejnou správu

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.02.2014

tiráž

tísňová volání

Typy datových dotazů

IconTypy datových dotazů
IconTypy datových dotazů 

- U -

ukázky dPP

Ukládat souřadnice do schránky

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Uložit obrázek mapy

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Upozornění

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Ústřední povodňová komise - pk

IconNadřízené povodňové komise
IconPOVIS pk: generováno 17.02.2014 

Üzavírky

Uživatelská mapa

- V -

VAK Beroun

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 17.02.2014

Varovná hlášení formou SMS

Vkládání a rušení uživatelských témat

IconLegenda
IconLegenda

Vlastníci pozemků a staveb

Vlastníci vodních děl

Vodní díla

Vodní nádrže I – III. kategorie

Vodní nádrže IV. kategorie

Vodní toky

Vodní toky a díla - mapa

Volba tématu pro výběr

IconLegenda
IconLegenda

Vybavení pracoviště a pracovníků PK

Výběr objektů databázovým dot

Výběr objektů databázovým dotazem

Výběr objektů lomenou čarou

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Výběr objektů v okolí zvoleného bodu

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Výběr objektů z více vrstev

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Vyhlášky

Vyrozumění

Významné vodní toky

- Z -

Zachovat výřez pro další mapu

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Záchranné práce

Základní mapa

Zákony

Zakreslování anotací

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Záložky

Záplavová území - mapa

Zásady vyhlašování SPA v období mrazu

Zásady vyhlašování SPA v období tání

zkratky

Změna nastavení tématické mapy

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Zmenšit měřítko

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Zobrazení jednotlivých témat mapy

IconLegenda
IconLegenda

Zobrazit celou mapu

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Zobrazit legendu mapy

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Zobrazit přehledku

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Zobrazit vybrané objekty

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

zpracovatel

Zvětšit měřítko

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Zvláštní povodeň