Důležité organizace

  Kontakty 

Důležité organizace

Previous pageReturn to chapter overviewNext page   Tisk této stránky
Organizace v databázi povodňového plánu

Všechny organizace vybrané pro povodňový plán

Organizace v povodňovém plánu podle vybraných kategorií

V databázi povodňového plánu obvykle nejsou naplněny všechny kategorie použité pro třídění organizací.

Ministerstva

Veřejná správa: krajské úřady, ORP, obce: Seznam OVM

Veřejná správa

 

Hasičský záchranný sbor

Policie

Vojenská velitelství a úřady

 

Český hydrometeorologický ústav

Podniky povodí

Správci drobných vodních toků a nádrží

Státní plavební správa

Rybářské organizace

 

Zdravotnictví

Česká inspekce životního prostředí

Hygienické stanice

Veterinární správa

Veterinární asanační podniky

 

Ubytování a stravování

Školy a školní jídelny

Správci nemovitostí

 

Rozvodné sítě

Telekomunikace

Správci vodovodů a kanalizací

Správci a údržba dálnic, silnic a železnic

 

Dopravní služby

Technické služby

Odborné subjekty

 

Zásobování

 

 

 

logo_adresar_pp

Podrobné kontakty povodňových komisí, důležitých organizací a rejstřík osob jsou v samostatném svazku: Adresář povodňového plánu. Soubor PDF pro tisk tohoto svazku získáte při každé aktualizaci údajů v Editoru dat povodňových plánů, v části Export dat povodňového plánu. Adresář má tyto části:

Povodňové komise

Organizace

Rejstřík osob

 

 

Výpis kontaktních údajů organizací vybraných pro povodňový plán v databázi POVIS.

Počet subjektů: 49
Datum vytvoření výpisu: 17.02.2014
Aktuální údaje zjišťujte v odkazech na výpis z databáze POVIS.

 

Český hydrometeorologický ústav 

název

telefon

fax

Český hydrometeorologický ústav
Na Šabatce 17, čp. 2050, 14306 Praha

244 031 111

244 032 500

Dopravní služby 

název

telefon

fax

České dráhy, a.s.
Nábřeží Ludvíka Svobody 12, čp. 1222, 11015 Praha

972 111 111

 

PROBO BUS a.s.
Pod Hájem čp. 97, 26701 Králův Dvůr

311 512 544,311653740

 

Hasičský záchranný sbor tel_150 150 tel_112 112

název

telefon

fax

HZS - Generální ředitelství ČR
Kloknerova 26, čp. 2295, 14801 Praha

950 819 229

950 819 960

HZS Středočeského kraje
Jana Palacha čp. 1790, 27201 Kladno

950 870 111

950 870 001

HZS - územní odbor Beroun
Pod Studánkou čp. 1258, 26601 Beroun 2

950 841 011

 

HZS - stanice  Beroun
Pod Studánkou 24, čp. 1258, 26601 Beroun

950 841 011

950 870 001

HZS - stanice Hořovice
náměstí Boženy Němcové čp. 811, Hořovice

950 842 011

950 842 178

SDH Praskolesy
čp. 21, 26754 Praskolesy

603 208 983

 

Hygienické stanice 

název

telefon

fax

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze
Dittrichova čp. 17, 12801 Praha

234 118 111

234 916 561

KHS - územní pracoviště Beroun
Politických věznů čp. 455, 26644 Beroun

311 548 831

311 548 840

Podniky povodí 

název

telefon

fax

Povodí Vltavy, státní podnik
Holečkova 8, 15024 Praha

257 099 111,221401111

257 322 739

Povodí Vltavy, s.p. - Centrální vodohospodářský dispečink
Holečkova 106, čp. 8, 15024 Praha 5

257 329 425

257 326 310

Povodí Vltavy, s.p. - závod Berounka
Denisovo nábřeží 14, čp. 2430, 30420 Plzeň

377 307 111

377 237 361

Povodí Vltavy, s.p. - PS 6 - Beroun
Hněvkovského čp. 290, 26601 Beroun

311 625 884

 

Povodí Vltavy, s.p. závod Berounka - Oblastní vodohospodářský dispečink
Denisovo nábřeží 14, čp. 2430, 30420 Plzeň

377 307 356

 

Policie ČR, městská policie  tel_158 158 tel_112 112

název

telefon

fax

Policejní prezidium České republiky
Strojnická 27, čp. 935, 17089 Praha 7

974 811 111

 

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Na Baních čp. 1304, 15600 Praha

974 861 474

974 861 465

Policie ČR, Územní odbory Beroun
Tyršova čp. 1635, 26650 Beroun

974 872 111

974 872 108

PČR - Obvodní oddělení Hořovice
Pražská 35, čp. 988, 26801 Hořovice

974 872 710

974 872 710

PČR - Obvodní oddělení Zdice
Husova čp. 225, 26751 Zdice

974 872 730

974 872 730

Rozvodné sítě 

název

telefon

fax

ČEZ - zákaznické služby s.r.o.
Guldenerova 19, čp. 2577, 30338 Plzeň

840 840 840

371 102 008

RWE - Středočeská plynárenská a.s. - Regionální centrum Votice
Komenského náměstí čp. 151, 25901 Votice

317 814 513,317814516

 

Rybářské organizace 

název

telefon

fax

ČRS MO Hořovice [1014]
Anýžova 7, čp. 486, 26801 Hořovice

311 512 900

 

Správa dopravních komunikací (silnice, dálnice, železnice) 

název

telefon

fax

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
Žižkova čp. 263, 25101 Říčany

257 280 300

 

SÚS Kladno
Železárenská čp. 1566, 27201 Kladno

312 249 428

312 247 005

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Čerčanská 12, čp. 2023, 14000 Praha

284 009 111

284 009 111

SŽDC s.o., Oblastní ředitelsví Praha
Partyzánská 24 24, čp. 1504, 17000 Praha

972 226 404

972 226 405

Středočeská údržba komunikací s.r.o.
Viničná čp. 910, 26670 Beroun

311 637 122

311 637 122

Správci drobných vodních toků a nádrží 

název

telefon

fax

Lesy České republiky, s.p.
Přemyslova čp. 1106, 50168 Hradec Králové

495 262 111

495 262 391

Správci vodovodů a kanalizací 

název

telefon

fax

VAK Beroun
Mostníkovská 3, čp. 255, 26641 Beroun

800 100 663

311 621 663

Státní správa 

název

telefon

fax

Ministerstvo obrany
Tychonova čp. 1, 16001 Praha 6

973 201 111

 

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65, čp. 1442, 10010 Praha

267 121 111

267 310 308

Technické služby 

název

telefon

fax

Černý Jan - maloobchod
čp. 319, 26754 Praskolesy

725 555 980

 

Černý Oldřich - stavební práce
čp. 293, 26754 Praskolesy

607 690 774

 

Gerle Zdirad - doprava - demolice, příprava staveniště
čp. 316, 26754 Praskolesy

603 208 983

 

Pitínová Jana - písky, štěrky, doprava
čp. 301, 26754 Praskolesy

603 233 216

 

Telekomunikace 

název

telefon

fax

ČD - Telematika a.s.
Pernerova 2, čp. 2819, 13000 Praha

972 225 555

972 225 556

Telefónica Czech republic, a.s. - Linka pro veřejnou správu
Za Brumlovkou 2, čp. 266, Praha Praha

800 222 777

271 481 750

Veřejná správa 

název

telefon

fax

Krajský úřad - Středočeský kraj
Zborovská 11, 15021 Praha 5

257 280 111

257 280 203

Městský úřad Hořovice
Palackého náměstí 2, čp. 2, 26801 Hořovice

311 545 301

311 545 313

Odbor životního prostředí - Hořovice
Palackého náměstí 2, čp. 2, 26801 Hořovice

311 545 324

 

Obecní úřad Praskolesy
Praskolesy čp. 130, 26754 Praskolesy

311 510 671

311 510 671

Veterinární správa 

název

telefon

fax

Státní veterinární správa ČR
Slezská 7, čp. 100, 12000 Praha

227 010 142

 

Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj
Černoleská čp. 1929, 25638 Benešov

317 742 033

317 742 037

Krajská veterinární správa - inspektorát Beroun
Na dražkách čp. 328, 26680 Beroun

311 622 012

311 622 9692

Vojenská velitelství a úřady 

název

telefon

fax

KVV pro Středočeský kraj
Branické náměstí 2, čp. 777, 14000

973 208 874

 

Zdravotnictví  tel_155 155 tel_112 112

název

telefon

fax

Oblastní spolek ČČK Beroun
Bezručova čp. 928, 26601 Beroun

311 611 725

311 611 725

Nemocnice Hořovice
K Nemocnici 14, čp. 1106, 26831 Hořovice

311 542 111

311 513 444

 

 

Soubor: kontakty-subj_2.htm


Kontakty > Důležité organizace

 | nahoru |

stránka aktualizována: 15.2.2012, publikována: 15.2.2012