Místa omezující odtokové poměry

  Přílohy 

Místa omezující odtokové poměry

Previous pageReturn to chapter overviewNext page   Tisk této stránky

Kritickými místy omezujícími odtokové poměry na tocích jsou veškeré příčné stavby - přemostění, jezy apod., kde může při zvýšených průtocích docházet k zadržování splaví a ledové tříště nebo ker, a také úseky, kde parametry koryta nedokáží provést zvýšené průtoky a dochází k vylití ještě v době, kdy na ostatních úsecích nehrozí nebezpečí vybřežení toku.

Výpis údajů z databáze POVIS pro území obce: Praskolesy

 

tok

místo

ORP

obec

poloha na toku
[ř.km]

Červený potok

lávka č.1

Hořovice

Praskolesy

8,185 - 8,186

Červený potok

silniční most

Hořovice

Praskolesy

7,937 - 7,947

Červený potok

lávka č.2

Hořovice

Praskolesy

7,777 - 7,778

Červený potok

lávka č.3

Hořovice

Praskolesy

7,54 - 7,55

Červený potok

mostek k mlýnu

Hořovice

Praskolesy

6,3 - 6,305

Červený potok

železniční most

Hořovice

Praskolesy

5,65 - 6,67

Červený potok

Podchod a propustek pod tratí

Hořovice

Praskolesy

 

Záznamy jsou tříděny podle názvu toku, dále sestupně podle staničení (říční kilometry) a pokud není staničení uvedeno, tak podle názvu obce a místa. Kompletní údaje jsou k dispozici ve výpisu z databáze.

Tabulka obsahuje 7 záznamů, byla aktualizována z databáze POVIS dne 15.02.2012

 

Soubor: p--moop.htm


Přílohy > Místa omezující odtokové poměry

 | nahoru |

stránka aktualizována: 15.2.2012, publikována: 15.2.2012