Ohrožené objekty

  Přílohy 

Ohrožené objekty

Previous pageReturn to chapter overviewNext page   Tisk této stránky

Výpis údajů z databáze POVIS pro území obce: Praskolesy

 

vodní tok

ORP

obec
(lokalita)

katastr

popis místa

převažující
účel objektu

počet objektů

Qn

kóta hladiny ohrožení
[m n.m.]

ohrožující stav

ohrožených
osob

poznámka

Červený potok

Hořovice

Praskolesy

Praskolesy

2 vdk

Infrastruktura (technické sítě a objekty)

2

100

 

 

0

výusti dešťové kanalizace

Červený potok

Hořovice

Praskolesy

Praskolesy

3 budovy

Obytné budovy

3

100

 

 

 

čp 329, 330, 331

Červený potok

Hořovice

Praskolesy

Praskolesy

3 budovy

Obytné budovy

4

100

 

 

 

čp 60 + stodola, 44, 113

Červený potok

Hořovice

Praskolesy

Praskolesy

3 vdk

Infrastruktura (technické sítě a objekty)

3

100

 

 

 

2 výusti dešťové kanalizace vpravo, jedna vlevo

Červený potok

Hořovice

Praskolesy

Praskolesy

4 budovy

Obytné budovy

4

100

 

 

 

čp 5, 76 a 6 (2 budovy)

Červený potok

Hořovice

Praskolesy

Praskolesy

4 budovy

Obytné budovy

4

100

 

 

 

čp 67, 114, 84, 153 (parc.č 121/2)

Červený potok

Hořovice

Praskolesy

Praskolesy

4 budovy

Obytné budovy

4

100

 

 

 

čp 258, 256, 250, 244

Červený potok

Hořovice

Praskolesy

Praskolesy

4 budovy

Obytné budovy

4

100

 

 

 

čp 152, 47, 40, 55

Červený potok

Hořovice

Praskolesy

Praskolesy

4 budovy

Obytné budovy

4

100

 

 

 

čp 16 (stodola), 58, 12, 145

Červený potok

Hořovice

Praskolesy

Praskolesy

4 budovy

Obytné budovy

4

100

 

 

 

čp 324, 246, 264, 274 (v KN jinde, parc.č. 181)

Červený potok

Hořovice

Praskolesy

Praskolesy

5 budov

Obytné budovy

5

100

 

 

 

čp 70, 75 (není v KN), 79, 50 (v KN jinde), 51

Červený potok

Hořovice

Praskolesy

Praskolesy

6 budov

Obytné budovy

6

100

 

 

 

čp 172, 56,181, 198, 66 (parc.č. 118, v KN jinde) a 73 (119, dtto)

Červený potok

Hořovice

Praskolesy

Praskolesy

6 budov

Obytné budovy

6

100

 

 

 

čp 14, 88, 149, 10, 255, 103

Červený potok

Hořovice

Praskolesy

Praskolesy

7 budov

Obytné budovy

8

 

 

blesková povodeň jih

 

čp 306, 296, 184, 185, 93, 175, 119

Červený potok

Hořovice

Praskolesy

Praskolesy

7 budov

Obytné budovy

7

100

 

 

 

čp 37, 81, 154, 78, 139, 41, 283

Červený potok

Hořovice

Praskolesy

Praskolesy

8 budov

Obytné budovy

8

100

 

 

 

čp 52, 54, 92, 57, 127, 133, 156, parc.č. 112

Červený potok

Hořovice

Praskolesy

Praskolesy

9 budov

Obytné budovy

8

100

 

 

 

čp 326, 117, 7, 90, 8, 312, 316, 340 a čp 9

Červený potok

Hořovice

Praskolesy

Praskolesy

areál ZD

Zemědělství

4

 

 

blesková povodeň

 

bez čp - st. 295/1, 295/3, 313, 314

Červený potok

Hořovice

Praskolesy (v těsné blízkosti vodního toku)

Praskolesy

čp 1

Neurčený účel objektu

3

100

 

 

 

2 budovy bez čp - st. 33

Červený potok

Hořovice

Praskolesy

Praskolesy

čp 2 (fa Habaček) a 4

Obytné budovy

2

100

 

 

 

čp 2 (firma Habaček) a 4

Červený potok

Hořovice

Praskolesy

Praskolesy

čp 23

Obytné budovy

2

100

 

 

 

stodola na pozemku

Červený potok

Hořovice

Praskolesy

Praskolesy

čp 24

Obytné budovy

1

100

 

 

 

 

Červený potok

Hořovice

Praskolesy

Praskolesy

čp 27 Maso-uzeniny

Obytné budovy

1

 

 

blesková povodeň jih

 

IČO 13254391

Červený potok

Hořovice

Praskolesy

Praskolesy

čp 43

Obytné budovy

1

100

 

 

 

bytový dům

Červený potok

Hořovice

Praskolesy

Praskolesy

čp 68

Obytné budovy

1

100

 

 

 

 

Červený potok

Hořovice

Praskolesy

Praskolesy

čp 77

Služby

1

100

 

 

 

obchod, sklad tlakových lahví

Červený potok

Hořovice

Praskolesy

Praskolesy

čp 115, 322 - Bývalý mlýn

Obytné budovy

2

100

 

 

 

čp 115, 322

Červený potok

Hořovice

Praskolesy

Praskolesy

čp 225

Obytné budovy

1

 

 

blesková povodeň sever

 

čp 225

Červený potok

Hořovice

Praskolesy

Praskolesy

čp 257

Obytné budovy

2

100

 

 

 

 

Červený potok

Hořovice

Praskolesy

Praskolesy

čp 301

Obytné budovy

1

100

 

 

 

bytový dům

Červený potok

Hořovice

Praskolesy

Praskolesy

Fotbalové hřiště

Sportovní

1

100

 

 

 

ohroženo též bleskovou povodní

Červený potok

Hořovice

Praskolesy

Praskolesy

Jitřenka - čp 300

Služby

1

100

 

 

 

restaurace a společenský sál

Červený potok

Hořovice

Praskolesy

Praskolesy

Kamenictví Čížek

Služby

1

100

 

 

 

bez čp, patří k čp 9 - stav. parcela 15/2

Červený potok

Hořovice

Praskolesy

Praskolesy

mar.

Obytné budovy

1

100

 

 

 

maringotka na pozemku

Červený potok

Hořovice

Praskolesy

Praskolesy

pl, vo

Infrastruktura (technické sítě a objekty)

2

100

 

 

 

plynovod, vodovod - křížení

Červený potok

Hořovice

Praskolesy

Praskolesy

pl, vo, 2 vdk

Infrastruktura (technické sítě a objekty)

4

100

 

 

 

plynovod, vodovod - křížení, dešťová kanalizace výusti - oba břehy

Červený potok

Hořovice

Praskolesy

Praskolesy

Podchod ČD

Infrastruktura (technické sítě a objekty)

1

 

 

blesková povodeň sever

 

nový železniční podchod včetně odvodnění

Červený potok

Hořovice

Praskolesy

Praskolesy

sportoviště

Sportovní

1

100

 

 

 

patří k čp 22, plánuje se nové hřiště

Červený potok

Hořovice

Praskolesy

Praskolesy

ts

Infrastruktura (technické sítě a objekty)

1

100

 

 

 

trafostanice na břehu potoka

Červený potok

Hořovice

Praskolesy

Praskolesy

vdk

Infrastruktura (technické sítě a objekty)

1

100

 

 

0

výust dešťové kanalizace

Červený potok

Hořovice

Praskolesy

Praskolesy

vdk

Infrastruktura (technické sítě a objekty)

1

100

 

 

0

výust dešťové kanalizace

Červený potok

Hořovice

Praskolesy

Praskolesy

vdk

Infrastruktura (technické sítě a objekty)

1

100

 

 

 

výust dešťové kanalizace

Červený potok

Hořovice

Praskolesy

Praskolesy

vodovod

Infrastruktura (technické sítě a objekty)

1

100

 

 

 

vodovodní přivaděč

Tabulka obsahuje 43 záznamy, byla aktualizována z databáze POVIS dne 15.02.2012

 

Soubor: p--obj-ohrozene.htm


Přílohy > Ohrožené objekty

 | nahoru |

stránka aktualizována: 15.2.2012, publikována: 15.2.2012