Autoři

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyTitulní list >

Autoři

Zpracovali:

Ing. Jan PAPEŽ fa KOORDINACE

Na Vlečce 177, 360 01 Otovice

datum zpracování:

01.11.2014

aktualizace a zpracování digitální verze:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov

Datum aktualizace textové části a příloh:

je označeno na každé stránce a samostatně u tabulek vložených z databáze POVIS.

Datum vydání digitální verze:

30.06.2017

 


Autorská práva
mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:

© Ministerstvo životního prostředí
© Český úřad zeměměřický a katastrální
© Český statistický úřad
© Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M, v.v.i.
© Ředitelství silnic a dálnic ČR
© Seznam.cz, a.s.

 

Aplikace Digitální povodňový plán je neprodejná. Jakékoliv další šíření je možné jen se souhlasem vydavatele.

Soubor: a_autor.htm


Titulní list > Autoři

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 19.6.2017, publikována: 5.3.2018