Titulní list

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránky

Titulní list

logo_opzp

Digitální povodňový plán obce Obříství

Obec s rozšířenou působností:

Neratovice

Kraj:

Středočeský kraj

Vodoprávní úřad:

MěÚ Neratovice, odbor životního prostředí

Povodňový orgán v době mimo povodeň

Obecní úřad Obříství

Povodňová komise

Obříství

 
 

Odborné stanovisko správce povodí k tomuto povodňovému plánu ve smyslu § 83, písm. a), zákona č. 254/2001 Sb.:

K návrhu Digitálního povodňového plánu obce Obříství nemáme připomínek.
Dne: 23.06.2017 č.j. VHD/Ja/17/26232

Potvrzení souladu věcné a grafické části s povodňovým plánem vyššího správního celku ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:

MěÚ Neratovice, odbor životního prostředí

Podpis: Ing. Michaela Čermáková

Dne: 19.06.2017 č.j. MěÚN/50335/2017

Schválení povodňového plánu:

 

 

 

Záznamy o provedené aktualizaci:

Přehled aktualizací textové části a příloh je v tabulce a je také samostatně uveden u tabulek vložených z databáze POVIS.

Datum vydání digitální verze: 30.06.2017

 

 

Soubor: a_titulni_list.htm


   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 19.6.2017, publikována: 5.3.2018