Činnosti občanů při povodni

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyOrganizační část >

Činnosti občanů při povodni

Při dosažení 1.SPA (1.SPA se nevyhlašuje)

Zajistit si poslech hromadných sdělovacích prostředků, obecního rozhlasu, prověřit komunikaci se sousedy.

Získat informace o srážkové a hydrologické prognóze.

Sledovat vodní stavy v hlásných profilech.

Provést prohlídku domů, zahrad a ploch ohrožených zátopu. Odklidit odplavitelný materiál. Neodkliditelný materiál ukotvit.
 

Při vyhlášení stavu pohotovosti - 2. SPA:

Zajistit si poslech hromadných sdělovacích prostředků.

Připravit cenné věci – doklady, důležité listiny, elektronika apod. k přemístění do vyšších pater, v případě nepříznivé prognózy věci přemístit.

Aktivně se zapojit do ochrany před povodní, podle pokynů povodňových orgánů, policie a záchranářů. Řídit se příkazy povodňových orgánů, policie a záchranářů.

Informovat se o způsobu, místě soustředění evakuace a možnostech evakuačního a přijímacího střediska.

Připravit si pytle s pískem, montážní pěnu a další těsnící materiál na utěsnění nízko položených dveří, oken, odpadních potrubí atd.

Odstranit nebo řádně zajistit snadno odplavitelný materiál v širším rozlivu.

V případě pěší uvažované evakuace vyvézt vozidlo mimo zátopu.

Připravit evakuační zavazadlo.
 

Při vyhlášení stavu ohrožení - 3. SPA:

Přemístit cenné věci (listiny, doklady), potraviny a nebezpečné látky (látky toxické, výbušné apod.) do vyšších pater, pokud to již nebylo učiněno.

Připravit vyvedení hospodářských zvířat.

Připravit spolubydlící a domácí zvířata k evakuaci – evakuační zavazadlo, připravit vozidlo v případě, že nebylo vyvezeno.

Před případným zaplavováním domu odpojit přívod elektrického proudu k nebezpečným spotřebičům, uzavřít hlavní uzávěr plynu a vody a řídit se pokyny obsaženými v příručce Evakuace. Pokud je to technicky a staticky možné utěsnit zejména kanalizaci.

V případě evakuace ověřit, zda se evakuují i sousedé.
 

Soubor: c_cinnost_obcane.htm


Organizační část > Činnosti občanů při povodni

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 19.6.2017, publikována: 5.3.2018