Organizace dopravy (uzavírky, objížďky)

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyOrganizační část >

Organizace dopravy (uzavírky, objížďky)

Za situace, kdy se určité části státních silnic stanou nesjízdnými, nebo budou v důsledku povodně bezprostředně ohroženy, zajišťuje v souladu s ust. § 24, odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, označení příslušných úseků a objízdných tras Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.. Tato opatření se provádí v součinnosti s Povodňovou komisí ORP Neratovice a podle potřeby ve spolupráci s Policií ČR, která se na regulaci dopravy podílí.

Při povodni může být neprůjezdný Štěpánský most přes Labe, dále pak komunikace II/101 Obříství - Chlumín, která je od Q20 mezi centrální částí obce a částí Dušníky zaplavena. Příjezd vozidel a případná evakuace bude možná po nezaplavené části komunikace.

 

hmtoggle_plus1Informace o aktuálních dopravních omezeních a uzavírkách.

 

Soubor: c_doprava.htm


Organizační část > Organizace dopravy (uzavírky, objížďky)

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 19.6.2017, publikována: 5.3.2018