Instrukce pro vlastníky zatopených objektů a další pomocníky

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyOrganizační část >

Instrukce pro vlastníky zatopených objektů a další pomocníky

Pracovat v ochranném oděvu (montérky + dlouhý rukáv), gumové holínky, gumové nebo latexové rukavice - vše v nepoškozeném stavu.

Při práci nejíst, nepít, nekouřit.

Vodu pít při přestávce bez rukavic a jen balenou či z cisterny.

Při vstupu do nemovitostí (po opadnutí vody) dbát zvýšené pozornosti s ohledem na zdraví a bezpečnost.

V případě, že byl vypnut hlavní vypínač elektrické energie a voda „namočila“ elektroinstalaci, nebo lze důvodně předpokládat, že voda nebo vlhkost pronikla k elektroinstalaci (např. zásuvky byly pod vodou), tento vypínač nezapínat do doby, než bude provedena kontrola kvalifikovaným pracovníkem.

Provést dokumentační práce způsobených škod na objektu i vybavení objektu (fotodokumentace, popřípadě videozáznam, označení výšky povodňové vody).

Nechat si odčerpat vodu.

Vystěhovat všechen zatopený nábytek a vybavení na čisté místo.

Roztřídit vystěhované věci na zničené k vyhození a k umytí.

Zasažené potraviny vyhodit.

Umýt nábytek čistou vodou a nechat schnout.

Věci k likvidaci odnést na obcí určené místo (kontejner).

Vyklízet nánosy bahna z objektu (obec specifikuje kam s ním), dočistit, umýt, vytřít.

Rozebrat a vynést podlahovou krytinu.

S odborníkem zkontrolovat a vyčistit elektroinstalaci.

S odborníkem zkontrolovat a vyčistit odpady.

Zahájit vysoušení objektu.

Zajistit ostrahu objektu a příslušenství, opravit plot.

Počkat na kontrolu objektu statikem.

Oděv po skončení práce vyprat v pračce, rukavice a holínky umýt savem či jiným prostředkem.

Je potřeba si uvědomit, že nedodržováním hygienických zásad může v případě vzniku záplavového nebezpečí dojít k vážnému ohrožení zdraví, popřípadě i života, nebo negativnímu dopadu na životní prostředí a majetek.

Další informace: Příručky k povodňové ochraně

Soubor: c_instrukce.htm


Organizační část > Instrukce pro vlastníky zatopených objektů a další pomocníky

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 19.6.2017, publikována: 5.3.2018