- A -

Adobe

Adobe Reader

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

aktualizovat podklady

Autodoprava Lukáš Kohout

Autodoprava Michal Šimek

Autodoprava Radek Vokoun

- Č -

Česká inspekce životního prostředí

ČEZ, a.s. - poruchy

ČHMÚ

ČHMÚ - Oddělení hydrologie Praha

ČIŽP - Oblastní inspektorát Praha - oddělení ochrany vod

ČRS MO Obříství [1050]

- D -

Data o objektech

Data o subjektech

Dokumenty (POVIS)

Doprava - mapa

Dopravní omezení

Dopravní služby

Dopravní značení Mělník s.r.o.

Důležité organizace - mapa

- E -

Evakuační místa

IconEvakuace osob
IconEvakuační místa

Evidenční listy hlásných profilů

IconRozhodující hlásné profily
IconHlásné profily

- H -

HANKA MOCHOV s.r.o.

Hasičský záchranný sbor

Hlásné profily - aktuální stav

Hlásné profily - mapa

Hlásné profily - tabulka

IconRozhodující hlásné profily
IconHlásné profily

Hořín - pk 

Hygienické stanice

HZS - stanice Neratovice

HZS - územní odbor Mělník

HZS Středočeského kraje

- Ch -

Chlumín - pk 

- I -

informace - telefon

INNOGY

- J -

Java

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

Jiří Derfl - stavební stroje

JSDH Obříství

- K -

Kategorie organizací

KHS - územní pracoviště Mělník

Kly - pk 

kontakty - povodňové komise

IconNadřízené povodňové komise
IconNadřízené povodňové komise

Krajská veterinární správa - inspektorát Mělník

Krajský úřad - Středočeský kraj

Kritická místa

IconMísta omezující odtokové poměry
IconMísta omezující odtokové poměry

KSÚS, pracoviště Mnichovo Hradiště

KVV pro Středočeský kraj

- L -

Ledové jevy - tabulka

IconMísta ohrožení ledovými jevy
IconMísta ohrožení ledovými jevy

Libiš - pk 

- M -

Městská nemocnice Neratovice, Almeda a.s.

Metodické pokyny

MěÚ Neratovice - Odbor životního prostředí

Ministerstva

Místa omezující odtokové poměry

IconMísta omezující odtokové poměry
IconMísta omezující odtokové poměry

- N -

Nařízení vlády

Nebezpečné objekty - tabulka

IconOhrožující objekty
IconOhrožující objekty

Nemocnice Mělník

Neprůjezdné komunikace

Normy

- O -

Objekty dPP - mapa

Oblastní spolek ČČK Mělník

Oblastní středisko záchranné služby Mělník

Obříství - pk 

IconHlídková povodňová služba
IconPovodňová komise
IconČinnost členů povodňové komise
IconPovodňové komise

Odborné subjekty

Odvětvové normy

Ohrožené objekty - tabulka

IconOhrožené nemovitosti
IconOhrožené objekty

Ohrožující objekty - tabulka

IconOhrožující objekty
IconOhrožující objekty

Organizace podle vybraných kategorií

ORP Neratovice - pk 

- P -

PČR - Obvodní oddělení Neratovice

Podniky povodí

Policie

Policie ČR, Územní odbory Mělník

poruchy - telefon

Postupové doby - mapa

Postupové doby - tabulka

IconPostupové doby
IconPostupové doby

použité zkratky

Povodí Labe, státní podnik, podnikové ředitelství

Povodí Labe, státní podnik, vodohospodářský dispečink

Povodí Labe, státní podnik, závod Roudnice nad Labem

Povodí Vltavy, státní podnik

Povodí Vltavy, státní podnik  - závod Dolní Vltava

Povodí Vltavy, státní podnik - Centrální vodohospodářský dispečink

Povodňová komise Středočeského kraje - pk 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí - souhrn

IconPovodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)
IconPPVN

Protipovodňová opatření - mapa

Předmět editoru dat

Předpisy

- R -

Reader

Rozvodné sítě

Rybářské organizace

- S -

schválení PP

souhrnná zpráva po povodni

soulad

SPA na hlásných profilech - tabulka

IconRozhodující hlásné profily
IconHlásné profily

Správci a údržba dálnic, silnic a železnic

Správci drobných vodních toků a nádrží

Správci nemovitostí

Správci vodovodů a kanalizací

spuštění programu

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

Srážkoměrné stanice - aktuální stavy

Srážkoměrné stanice - tabulka

IconSrážkoměrné stanice
IconPodle dešťových srážek
IconSrážkoměrné stanice

stanovisko správce povodí

Státní plavební správa

- Š -

Školy a školní jídelny

- T -

Technické služby

Telekomunikace

tiráž

tísňová volání

TJ Sokol Obříství

Tuhaň - pk 

Typy datových dotazů

- U -

Ubytování a stravování

ukázky dPP

Uživatelská mapa

- V -

VD Obříství

Veřejná správa

Veterinární asanační podniky

Veterinární správa

Vodárny Kladno - Mělník a.s. provozovna Neratovice

Vodní díla - tabulka

IconVodní nádrže I. – III. kategorie
IconVodní díla I.�III. kategorie
IconPOVIS: generováno 04.07.2017 
IconPOVIS: generováno 04.07.2017 
IconPOVIS: generováno 04.07.2017 

Vodní toky - tabulka

Vodní toky a díla - mapa

Vodní toky ISVS - tabulka

Vodní záchranná služba ČČK Neratovice - MS 258

Vojenská velitelství a úřady

Vyhlášená záplavová území - tabulka

IconStanovená záplavová území
IconZáplavová (zátopová) území
IconStanovená záplavová území

Vyhlášky

Významné vodní toky - tabulka

IconVýznamné vodní toky
IconVýznamné vodní toky

- Y -

yr.no

- Z -

Základní mapa

Zákony

Zálezlice - pk 

Záplavová území - mapa

Záplavová území - tabulka

IconStanovená záplavová území
IconZáplavová (zátopová) území
IconStanovená záplavová území

Zásobování

Zdravotnictví

zkratky