Nadřízené povodňové komise

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyKontakty >

Nadřízené povodňové komise

Organizace v databázi povodňového plánu

Všechny organizace vybrané pro povodňový plán

Organizace v povodňovém plánu podle vybraných kategorií

V databázi povodňového plánu obvykle nejsou naplněny všechny kategorie použité pro třídění organizací.

Ministerstva

Veřejná správa: krajské úřady, ORP, obce: Seznam OVM

Veřejná správa

 

Hasičský záchranný sbor

Policie

Vojenská velitelství a úřady

 

Český hydrometeorologický ústav

Podniky povodí

Správci drobných vodních toků a nádrží

Státní plavební správa

Rybářské organizace

 

Zdravotnictví

Česká inspekce životního prostředí

Hygienické stanice

Veterinární správa

Veterinární asanační podniky

 

Ubytování a stravování

Školy a školní jídelny

Správci nemovitostí

 

Rozvodné sítě

Telekomunikace

Správci vodovodů a kanalizací

Správci a údržba dálnic, silnic a železnic

 

Dopravní služby

Technické služby

Odborné subjekty

 

Zásobování

 

 

Výpis kontaktních údajů organizací vybraných pro povodňový plán v databázi POVIS.

Počet subjektů: 38
Datum vytvoření výpisu: 04.07.2017
Aktuální údaje zjišťujte v odkazech na výpis z databáze POVIS.

 

Přehled vybraných organizací

 


Česká inspekce životního prostředí

ČIŽP - Oblastní inspektorát Praha - oddělení ochrany vod

Český hydrometeorologický ústav

ČHMÚ - Oddělení hydrologie Praha

Hasičský záchranný sbor

HZS Středočeského kraje
HZS - územní odbor Mělník
HZS - stanice Neratovice
JSDH Obříství

Hygienické stanice

KHS - územní pracoviště Mělník

Podniky povodí

Povodí Labe, státní podnik, podnikové ředitelství
Povodí Labe, státní podnik, vodohospodářský dispečink
Povodí Labe, státní podnik, závod Roudnice nad Labem
VD Obříství
Povodí Vltavy, státní podnik
Povodí Vltavy, státní podnik - Centrální vodohospodářský dispečink
Povodí Vltavy, státní podnik  - závod Dolní Vltava

Policie ČR, městská policie

Policie ČR, Územní odbory Mělník
PČR - Obvodní oddělení Neratovice

Rozvodné sítě

ČEZ, a.s. - poruchy
INNOGY

Rybářské organizace

ČRS MO Obříství [1050]

Správa dopravních komunikací (silnice, dálnice, železnice)

KSÚS, pracoviště Mnichovo Hradiště

Správci vodovodů a kanalizací

Vodárny Kladno - Mělník a.s. provozovna Neratovice

Technické služby

Autodoprava Lukáš Kohout
Autodoprava Michal Šimek
Autodoprava Radek Vokoun
Dopravní značení Mělník s.r.o.
HANKA MOCHOV s.r.o.
Jiří Derfl - stavební stroje
KSÚS, pracoviště Mnichovo Hradiště
TJ Sokol Obříství

Veřejná správa

Krajský úřad - Středočeský kraj
MěÚ Neratovice - Odbor životního prostředí

Veterinární správa

Krajská veterinární správa - inspektorát Mělník

Vojenská velitelství a úřady

KVV pro Středočeský kraj

Zdravotnictví

Oblastní spolek ČČK Mělník
Městská nemocnice Neratovice, Almeda a.s.
Nemocnice Mělník
Vodní záchranná služba ČČK Neratovice - MS 258
Oblastní středisko záchranné služby Mělník

 

Soubor: kontakty_subj.htm


Kontakty > Nadřízené povodňové komise

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 29.6.2017, publikována: 5.3.2018