Titulní list

   

Titulní list

Return to chapter overviewNext page   Tisk této stránky

logo_opzp

Povodňový plán obce Kochánky

Obec s rozšířenou působností:

Mladá Boleslav

Kraj:

Středočeský kraj

Příslušný vodoprávní úřad:

Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí, Komenského náměstí 61, 293 01 Mladá Boleslav I

Povodňový orgán v době mimo povodeň

Obecní úřad Kochánky

Povodňová komise

Kochánky

Odborné stanovisko správce povodí k tomuto povodňovému plánu ve smyslu § 83, písm. a), zákona č. 254/2001 Sb.:

¨K dPP obce z nemáme závažnějších připomínek, doporučujeme vypracovat tištěnou verzi.
Dne: 26.01.2015 č.j. VHD/14/30820

Potvrzení souladu věcné a grafické části s povodňovým plánem vyššího správního celku ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí

Podpis: Ing. Andrea Jaroměřská, vedoucí oddělení

Dne: 26.01.2015 č.j. ŽP.231/1-31882/2014

Schválení povodňového plánu:

 

 

Záznamy o provedené aktualizaci:

Datum aktualizace textové části a příloh je označeno na každé stránce a samostatně u tabulek vložených z databáze POVIS.

Datum vydání digitální verze: 10.2.2015

 

 

ČHMÚ (výběr): výstrahy, radar a srážkoměry, povodňová služba, indikátor přívalových povodní

Stránky v povodňovém plánu:

 

 

Soubor: a_titulni_list.htm


 | nahoru |

stránka aktualizována: 10.10.2014, publikována: 10.2.2015