1. SPA - stav bdělosti

  Organizační část > Činnost povodňové komise při jednotlivých stupních povodňové aktivity 

1. SPA - stav bdělosti

Previous pageReturn to chapter overviewNext page   Tisk této stránky

1. stupeň povodňové aktivity (SPA) - nastává při zvýšení hladiny vody ve vodních tocích nad normální stav. Dosažení limitního stavu vodní hladiny v hlásném (hlásných) profilu (profilech) k zelené značce.

Hlavní úkoly a opatření 1. stupně povodňové aktivity:
Ověřit meteorologickou a hydrologickou situaci (především na předpovědních profilech Železný Brod a Bakov nad Jizeroupředpověď je zobrazována pouze na stránkách ČHMÚ), stránky ČHMÚ a Povodí Labe s.p. a http://voda.gov.cz (starosta)

 

V případě nepříznivé hydrologické či meteorologické situace aktivace Hlásné povodňové a hlídkové služby, a její vyslání do kritických úseků (okolo řeky a míst s výskytem bleskových povodní), příjemcem hlášení od těchto hlídek je předseda PK (starosta)

 

Připravit technické prostředky do stavu pohotovosti a nabití mobilních telefonů (členové PK a JSDH)

 

Kontrola spojení se členy PK obce Kochánky a oznámení o tom, že nastal stav bdělosti (telefonické a rádiové spojení), dále získávání a předávání informací ohledně vývoje situace s Povodňovou komisí města Železný Brod, s Povodňovou komisí města Bakov nad Jizerou, s Povodňovou komisí města Benátky nad Jizerou, s Povodňovou komisí obce Předměřice nad Jizerou, s Povodňovou komisí , s operačním střediskem HZS Středočeského kraje, s ČHMÚ, s Vodohospodářským dispečinkem Povodí Labe, s.p. (starosta)

 

Sledovat stav na určených hlásných profilech (profilech Železný Brod, Bakov nad Jizerou, Benátky nad Jizerou a Předměřice nad Jizerou) (starosta, místostarosta)

 

Informovat se o stavu nasycení a povrchovém odtoku ze správního území obce Mečeříž do obce Kochánky, kde dochází ke vzniku přívalových povodní (starosta, PK obce Mečeříž)

 

Informovat povodňové komise, vlastníky, správce objektů a obyvatele v záplavovém území o možném ohroženém území a prognóze (starosta, členové JSDH)

 

zápisy do Povodňové knihy (starosta, místostarosta)

 

zaznamenat stav vodní hladina při jednotlivých opatřeních (evakuace objektů) a stavech (zaplavení komunikací, objektů atd.) na hlásném profilu kategorie C v Předměřicích nad Jizerou (místostarosta)

 

provádění Evidenčních a dokumentačních prací (místostarosta)
 

Soubor: c_vyhlasovani_1spa.htm


Organizační část > Činnost povodňové komise při jednotlivých stupních povodňové aktivity > 1. SPA - stav bdělosti

 | nahoru |

stránka aktualizována: 10.10.2014, publikována: 10.2.2015