2. SPA - stav pohotovosti

  Organizační část > Činnost povodňové komise při jednotlivých stupních povodňové aktivity 

2. SPA - stav pohotovosti

Previous pageReturn to chapter overviewNext page   Tisk této stránky

2. stupeň povodňové aktivity se vyznačuje tím, že koryta potoků jsou naplněna po břehovou hranu a místy dochází k vybřežování vody. Nad zastavěným územím došlo k přívalovým dešťům nebo delší dobu vydatně prší (rychlé odtávání sněhové pokrývky) a dochází k rychlému naplňování rybníků. Vodní hladina dosahuje v hlásném profilu (hlásných profilech) k žluté značce (jsou dosaženy limitní hodnoty odpovídající 2. SPA).

Hlavní úkoly a opatření 2. stupně povodňové aktivity:
vyhlášení 2. SPA (starosta)

 

Svolat povodňovou komisi (PK) obce (starosta)

 

Zajistit pohotovost členů JSDH Kochánky (starosta)

 

na základě předpovědí v předpovědních hlásných profilech Železný Brod a Bakov nad Jizerou zahájení evakuace obyvatel v záplavovém území Q5 a objektů, které budou odříznuty – rekreační obj. č.e. 281, chata bez č.e., RD bez č.p. na jihovýchodě obce a vodohospodářský obj. u mostu (starosta, členové JSDH)

 

výměna informací ohledně povodňové situace a podávání hlášení PK obce Kochánky, Povodňové komisi města Železný Brod, Povodňové komisi města Bakov nad Jizerou, Povodňové komisi obce Předměřice nad Jizerou, Povodňové komisi ORP Mladá Boleslav, operačnímu středisku HZS Středočeského kraje, ČHMÚ, Vodohospodářskému dispečinku Povodí Labe, s.p., (starosta)

 

Informovat se o stavu nasycení a povrchovém odtoku ze správního území obce Mečeříž do obce Kochánky, kde dochází ke vzniku přívalových povodní (starosta, PK obce Mečeříž)

 

sledovat vybrané úseky řeky, v případě nutnosti odstraňovat naplaveniny a zátarasy podél toku, v okolí mostu a jezu a míst omezující odtokové poměry (především vtokového objektu do dešťové kanalizace u č.p. 107, propustků u č.p. 167, vyústění dešťové kanalizace u MŠ Kochánky (č.p. 146) a inundačního mostku) (členové JSDH, PK)

 

příprava pytlů s pískem (či jiných zábran) pro ochranu ohrožených objektů (členové JSDH)

 

Informace o plánovaných manipulacích na MVE Kačov (Kontakty => Důležité organizace => Odborné subjekty) (starosta, místostarosta)

 

prověrky připravenosti k zásahům smluvně zajištěných sil a prostředků (starosta, místostarosta)

 

prověření ubytovací a dopravní kapacity pro případ evakuace (starosta, místostarosta)

 

Informovat ohrožené vlastníky nemovitostí, správce objektů a obyvatele v záplavovém území o možném ohroženém území a jejich evakuaci (starosta, členové JSDH)

 

zpracování informací pro média (starosta, místostarosta)

 

Sledovat stav na určených hlásných profilech (starosta, místostarosta)

 

Sledovat stránky ČHMÚ a Povodí Labe s.p. (starosta, místostarosta)

 

zaznamenat stav vodní hladina při jednotlivých opatřeních (evakuace objektů) a stavech (zaplavení komunikací, objektů atd.) na hlásném profilu kategorie C v Předměřicích nad Jizerou (místostarosta)

 

zápisy do Povodňové knihy (starosta)

 

provádění Evidenčních a dokumentačních prací (místostarosta)
 

Soubor: c_vyhlasovani_2spa.htm


Organizační část > Činnost povodňové komise při jednotlivých stupních povodňové aktivity > 2. SPA - stav pohotovosti

 | nahoru |

stránka aktualizována: 10.10.2014, publikována: 10.2.2015