3. SPA - stav ohrožení

  Organizační část > Činnost povodňové komise při jednotlivých stupních povodňové aktivity 

3. SPA - stav ohrožení

Previous pageReturn to chapter overviewNext page   Tisk této stránky

K vyhlášení 3. SPA - stav ohrožení použije povodňová komise stejné nástroje jako v předchozím 2. stupni povodňové aktivity, navíc je možné použít varovnou sirénu (všeobecná výstraha).

Dochází ke stavu, kdy voda z potoků již vybřežuje a zaplavuje okolí, je naplněna retence rybníků. Hladina vody dosáhla v hlásném profilu (hlásných profilech) k červené značce (byly dosaženy limitní hodnoty pro vyhlášení 3. SPA).

Je ohroženo zdraví a životy lidí a je přímo ohrožen majetek občanů a obce v záplavovém území.

Hlavní úkoly a opatření 3. stupně povodňové aktivity:
vyhlášení 3. SPA (starosta)

 

organizování zásahů (starosta)

 

instalace pytlů s pískem (či jiných zábran) u stanovených objektů (členové JSDH)

 

zajištění trvalé pohotovosti všech členů PK a zajištění stálé služby na OÚ (místostarosta)

 

zajistit stálou službu Hlásné a hlídkové služby, v případě nutnosti odstraňovat naplaveniny a zátarasy podél toku, v okolí mostu a jezu a míst omezující odtokové poměry (především vtokového objektu do dešťové kanalizace u č.p. 107, propustků u č.p. 167, vyústění dešťové kanalizace u MŠ Kochánky (č.p. 146) a inundačního mostku) (členové JSDH, PK)

 

výměna informací ohledně povodňové situace a podávání hlášení PK obce Kochánky, Povodňové komisi města Železný Brod, Povodňové komisi města Bakov nad Jizerou, Povodňové komisi obce Předměřice nad Jizerou, Povodňové komisi ORP Mladá Boleslav, operačnímu středisku HZS Středočeského kraje, ČHMÚ, Vodohospodářskému dispečinku Povodí Labe, s.p. (starosta)

 

Informovat se o stavu nasycení a povrchovém odtoku ze správního území obce Mečeříž do obce Kochánky, kde dochází ke vzniku přívalových povodní (starosta, PK obce Mečeříž)

 

zajištění nouzového ubytování viz Evakuační místa (místostarosta)

 

zabezpečit stravu pro pracovníky v terénub (místostarosta)

 

Informace o plánovaných manipulacích na MVE Kačov (Kontakty => Důležité organizace => Odborné subjekty) (starosta, místostarosta)

 

zajištění ochrany, odvozu a uložení majetku v zaplaveném území. V případě nutnosti převoz majetku do prostorů OÚ (místostarosta, členové JSDH, Policie ČR)

 

zpracování informací pro média (starosta, místostarosta)

 

Informovat povodňové komise, vlastníky, správce objektů a obyvatele v záplavovém území o možném ohroženém území (starosta, členové JSDH)

 

Sledovat stav a předpověď na určených hlásných profilech (starosta, místostarosta)

 

Sledovat stránky ČHMÚ a Povodí Labe s.p. (starosta, místostarost)

 

V závislosti na předpovědních profilech připravit obyvatele na evakuaci ve zbylých částech obce v záplavovém území Q20 a Q100 (členové PK, členové JSDH)

 

Při hrozící povodni větší než Q5 (průtok > cca 360 m3/s) nutné provést uzavírku mostu a okolní silnice 3. třídy, úsek 1311A118  1311A104 (členové PK, členové JSDH)

 

zaznamenat stav vodní hladiny při jednotlivých opatřeních (evakuace objektů) a stavech (zaplavení komunikací, objektů atd.) na hlásném profilu kategorie C v Předměřicích nad Jizerou (místostarosta)

 

zápisy do Povodňové knihy (starosta)

 

provádění Evidenčních a dokumentačních prací (místostarosta)

 

Podle rozsahu povodně kontaktovat HZS, Armádu ČR, dojednat zapůjčení vysoušečů zdiva, případně provede vyžádání pomoci, viz kapitola níže (starosta, povodňová komise)
 

Soubor: c_vyhlasovani_3spa.htm


Organizační část > Činnost povodňové komise při jednotlivých stupních povodňové aktivity > 3. SPA - stav ohrožení

 | nahoru |

stránka aktualizována: 10.10.2014, publikována: 10.2.2015