Ohrožení přívalovými srážkami

  Přílohy 

Ohrožení přívalovými srážkami

Previous pageReturn to chapter overviewNext page   Tisk této stránky

Údaje o místech ohrožených přívalovými srážkami (bleskovou povodní) mimo koryto toku byly získány průnikem informací z povodňového plánu města, z výsledků Analýzy rizikových území při přívalových srážkách v ČR a dle místních zkušeností.

Výpis údajů z databáze POVIS pro: Povodňový plán obce Kochánky

ČHMÚ: indikátor přívalových povodní

 

obec, katastrální území

místo

popis ohrožení

hlavní směr proudění

Kochánky, Kochánky

střed obce Kochánky

častý výskyt přívalových srážek, ohrožen RD č.p. 107 v případě zanesení vtoku do dešťové kanalizace jsou ohroženy i okolní objekty, nutná kontrola vpusti pří větších srážkových úhrnech úhrnech

JV

Kochánky, Kochánky

východní část obce Kochánky

častý výskyt přívalových srážek, ohrožen RD č.p. 151, 159, 160, 167, 174 objekty jsou ohroženy v případě zanesení propustků, nutná kontrola pří větších srážkových úhrnech úhrnech

JJV

Tabulka obsahuje 2 záznamy, byla aktualizována z databáze POVIS dne 28.01.2015
 

 

Soubor: p__blesk.htm


Přílohy > Ohrožení přívalovými srážkami

 | nahoru |

stránka aktualizována: 10.10.2014, publikována: 10.2.2015