Dokumenty

  Přílohy 

Dokumenty

Previous pageReturn to chapter overviewNext page   Tisk této stránky

V neveřejné elektronické verzi povodňového plánu jsou k dispozici soubory pro:

tisk Povodňového plánu;
tisk Adresáře povodňového plánu (Povodňové komise, Organizace, Rejstřík osob).

 

Vzory dokumentů pro obec

(ke stažení v neveřejné verzi)

Vyhlášení stavu pohotovosti: 2.SPA
Odvolání stupňů povodňové aktivity: 2.SPA, 3.SPA
 
Výzva k přípravě na evakuaci
Potvrzení o evakuaci občana
Označení evakuovaného objektu / bytu
 
Příkaz k provedení opatření ke zmírnění průběhu a následků povodně
Potvrzení o účasti občana na plnění opatření na ochranu před povodněmi
Osnova zprávy o povodni

 

Dokumenty evidované a uložené v POVIS:
VH dokument
Soulad povodňového plánu obce Kochánky s povodňovým plánem ORP Mladá Boleslav, Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí, Ing. Andrea Jaroměřská, vedoucí oddělení 26.01.2015
stanovisko správce toku, Ing. Jiří Petr, vedoucí odboru vodohospodářského dispečinku, Povodí Labe, státní podnik 07.11.2014

 

Aktualizováno z databáze POVIS dne 28.01.2015
 

 

Soubor: p__dokumenty.htm


Přílohy > Dokumenty

 | nahoru |

stránka aktualizována: 10.10.2014, publikována: 10.2.2015