Místa omezující odtokové poměry

  Přílohy 

Místa omezující odtokové poměry

Previous pageReturn to chapter overviewNext page   Tisk této stránky

Výpis údajů z databáze POVIS pro: Povodňový plán obce Kochánky

 

místo

obec

poloha na toku
[ř.km]

popis

tok neurčen

silniční propustek nad č.p. 167

Kochánky

 

silniční propustek, kontrolovat průtočnost profilu

silniční propustek u č.p. 160

Kochánky

 

nutná pravidelná kontrola a odstraňování sedimentů a spláví

silnice 3. třídy číslo 2729, číslo úseku 1311A118 - 1311A104

silniční propustek u č.p. 167

Kochánky

 

nutná pravidelná kontrola a odstraňování sedimentů a spláví

vtok do dešťové kanalizace u č.p. 107

Kochánky

 

jedná se o místo s výskytem přívalových srážek, nutné pravidelné čištění česlí

Buková (horní část zatr.) 112690000400

vyústění dešťové kanalizace

Kochánky

0,5 - 0,5

nutné čistit vyústění a odstaňování naplavenin

Jizera 110740000100

inundační mostek

Kochánky

15,66 - 15,66

nebezpečí ucpání profilu mostu splávím

silnice 3. třídy číslo 2729, č. úseku 1311A118 - 1311A104

silniční most

Kochánky

15,66 - 15,66

silnice 3. třídy číslo 2729, č. úseku 1311A118 - 1311A104

tento ocelový most byl vybudován po povodni v roce 2000, kdy došlo k poškození starého mostu

jez Kačov

Kochánky

14,88 - 14,88

 

na levém břehu je umístěna MVE

Záznamy jsou tříděny podle názvu toku, dále sestupně podle staničení (říční kilometry) a pokud není staničení uvedeno, tak podle názvu obce a místa. Kompletní údaje jsou k dispozici ve výpisu z databáze.

Tabulka obsahuje 8 záznamů, byla aktualizována z databáze POVIS dne 28.01.2015
 

 

 

 

Soubor: p__moop.htm


Přílohy > Místa omezující odtokové poměry

 | nahoru |

stránka aktualizována: 10.10.2014, publikována: 10.2.2015