Seznam toků

  Přílohy 

Seznam toků

Previous pageReturn to chapter overviewNext page   Tisk této stránky

Z tabulek jsou vyřazeny toky bez názvu, hydromeliorační díla a občasné toky. Kompletní údaje jsou v mapě vodních toků.

Názvy významných vodních toků dle vyhlášky MZe č. 178/2012 Sb. jsou v tabulce evidence Dibavod uvedeny tučně s číslem hydrologického pořadí v závorce.

V tabulce toků podle evidence ISVS jsou některé toky uvedeny duplicitně. Názvy toků v takovém případě označují úseky toku, které mají různé správce, nebo se jedná o úseky se stejným správcem, které na sebe nenavazují, nebo pro které byla vydána různá rozhodnutí o správě při stejném správci. Správcovství je v mapě odlišeno různými barvami zobrazení toku.


Vodní toky (Dibavod)

Vodní toky (ISVS)

 

Soubor: p__toky.htm


Přílohy > Seznam toků

 | nahoru |

stránka aktualizována: 28.11.2014, publikována: 10.2.2015