Vodní díla

  Přílohy 

Vodní díla

Previous pageReturn to chapter overviewNext page   Tisk této stránky

Vodní díla, která mohou ovlivnit povodňovou situaci města:

Souhrnná evidence vodních děl I. - III. kategorie (Ministerstvo zemědělství).

Název vodního díla
ID nádrže
ID a název toku

Povodí III.řádu
Hlg. pořadí

Obec
Katastr

Vlastník

Josefův Důl
105010600003
Kamenice 111310000100

Jizera pod Kamenicí
1-05-01-0580

Josefův Důl
Josefův Důl u Jablonce nad Nisou, údaje z KN, POVIS

ČR - PL s.p.

Provozovatel: PL s.p.

PPO Benátky nad Jizerou
 
Jizera 110740000100

 
 

Benátky nad Jizerou
Staré Benátky, údaje z KN, POVIS

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

Provozovatel: Město Benátky nad Jizerou, Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou

Souš
105010650001
Černá Desná 111380000100

Jizera pod Kamenicí
1-05-01-0651

Desná
Desná III, údaje z KN, POVIS

ČR - PL s.p.

Provozovatel: PL s.p.

Tabulka obsahuje 3 záznamy, byla aktualizována z databáze POVIS dne 28.01.2015
 

 

Soubor: p__vd.htm


Přílohy > Vodní díla

 | nahoru |

stránka aktualizována: 10.10.2014, publikována: 10.2.2015