Organizace dopravy (uzavírky, objížďky)

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyOrganizační část >

Organizace dopravy (uzavírky, objížďky)

Za situace, kdy se určité části státních silnic stanou nesjízdnými, nebo budou v důsledku povodně bezprostředně ohroženy, zajišťuje v souladu s ust. § 24, odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, označení příslušných úseků a objízdných tras Krajská Správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o. Tato opatření provádí v součinnosti s Povodňovou komisí ORP a podle potřeby ve spolupráci s Policií ČR, která se na regulaci dopravy rovněž podílí. V závislosti na rozsahu ohrožení nebo poškození silnic, konkrétní situaci, předpokládané době trvání uzavírky a jiných rozhodujících okolnostech, mohou být v některých případech provedeny nezbytné operativní změny objízdných tras.

O uzavřených úsecích a objížďkách a o případných změnách dopravních opatření je zapotřebí bezodkladně informovat:

Hasičský záchranný sbor (HZS)

záchrannou a dopravní zdravotní službu (ZZS)

dopravní inspektorát

subjekty provádějící zásobování

provozovatele linkové osobní dopravy

regionální popř. celoplošné sdělovací prostředky

 

hmtoggle_plus1Informace o aktuálních dopravních omezeních a uzavírkách.

Soubor: c_doprava.htm


Organizační část > Organizace dopravy (uzavírky, objížďky)

 | nahoru |

stránka aktualizována: 7.11.2014, publikována: 4.12.2016