Činnost občanů při povodni

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyOrganizační část >

Činnost občanů při povodni

Při dosažení 1.SPA (1.SPA se nevyhlašuje)

Zajistit si poslech hromadných sdělovacích prostředků, obecního rozhlasu, prověřit komunikaci se sousedy.

Získat informace o srážkové a hydrologické prognóze.

Sledovat vodní stavy v hlásných profilech.

Provést prohlídku domů, zahrad a ploch ohrožených zátopu. Odklidit odplavitelný materiál. Neodkliditelný materiál ukotvit.

Při vyhlášení stavu pohotovosti - 2.SPA:

Zajistit si poslech hromadných sdělovacích prostředků.

Připravit cenné věci – doklady, důležité listiny, elektronika apod. k přemístění do vyšších pater.

Řídit se příkazy povodňových orgánů, policie a záchranářů.

Aktivně se zapojit do ochrany před povodní, podle pokynů povodňových orgánů, policie a záchranářů.

Informovat se o způsobu, místě soustředění evakuace a možnostech evakuačního a přijímacího střediska.

Připravit si pytle s pískem, montážní pěnu a další těsnící materiál na utěsnění nízko položených dveří, oken, odpadních potrubí atd.

Odstranit nebo řádně zajistit snadno odplavitelný materiál v širším rozlivu.

Odstranit vlastní mobilní lávky přes drobné vodní toky.

V případě pěší uvažované evakuace vyvézt vozidlo mimo zátopu.

Při vyhlášení stavu ohrožení - 3.SPA:

Přemístit cenné věci (listiny, doklady), potraviny a nebezpečné látky (látky toxické, výbušné apod.) do vyšších pater.

Připravit vyvedení hospodářských zvířat.

Připravit rodinu a domácí zvířata k evakuaci – připravit evakuační zavazadlo, připravit vozidlo v případě že nebylo vyvezeno.

Před případným zaplavováním domu odpojit přívod elektrického proudu k nebezpečným spotřebičům, uzavřít hlavní uzávěr plynu a vody a řídit se pokyny obsaženými v příručce Evakuace. Pokud je to technicky a staticky možné utěsnit zejména kanalizaci.
 

Další informace: Příručky k povodňové ochraně

Soubor: c_obcane.htm


Organizační část > Činnost občanů při povodni

 | nahoru |

stránka aktualizována: 22.10.2014, publikována: 4.12.2016