Důležité organizace

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyKontakty >

Důležité organizace

Organizace v databázi povodňového plánu

Všechny organizace vybrané pro povodňový plán

Organizace v povodňovém plánu podle vybraných kategorií

V databázi povodňového plánu obvykle nejsou naplněny všechny kategorie použité pro třídění organizací.

Ministerstva

Veřejná správa: krajské úřady, ORP, obce: Seznam OVM

Veřejná správa

 

Hasičský záchranný sbor

Policie

Vojenská velitelství a úřady

 

Český hydrometeorologický ústav

Podniky povodí

Správci drobných vodních toků a nádrží

Státní plavební správa

Rybářské organizace

 

Zdravotnictví

Česká inspekce životního prostředí

Hygienické stanice

Veterinární správa

Veterinární asanační podniky

 

Ubytování a stravování

Školy a školní jídelny

Správci nemovitostí

 

Rozvodné sítě

Telekomunikace

Správci vodovodů a kanalizací

Správci a údržba dálnic, silnic a železnic

 

Dopravní služby

Technické služby

Odborné subjekty

 

Zásobování

 

 

Výpis kontaktních údajů organizací vybraných pro povodňový plán v databázi POVIS.

Počet subjektů: 48
Datum vytvoření výpisu: 04.12.2016
Aktuální údaje zjišťujte v odkazech na výpis z databáze POVIS.

 

Přehled vybraných organizací

 


Český hydrometeorologický ústav

Český hydrometeorologický ústav
ČHMÚ - pobočka Praha - Komořany
ČHMÚ - Centrální předpovědní pracoviště
ČHMÚ - Oddělení hydrologie Praha
ČHMÚ - Oddělení meteorologie a klimatologie Praha

Dopravní služby

AUTOMH - Knobloch, s.r.o.
RYLICH VLADIMÍR-ODTAHOVÁ SLUŽBA

Hasičský záchranný sbor

HZS Středočeského kraje
HZS - stanice odboru IZS Kladno
HZS - územní odbor Mladá Boleslav
HZS - stanice Mnichovo Hradiště
JSDH Mnichovo Hradiště

Hygienické stanice

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze
KHS - územní pracoviště Mladá Boleslav

Odborné subjekty

Klášter Hradiště nJ č.p. 178 - induviduální PPO
Tenisový klub Mnichovo Hradiště
Vodní díla - TBD a.s.

Podniky povodí

Povodí Labe, státní podnik, podnikové ředitelství
Povodí Labe, státní podnik, vodohospodářský dispečink
Povodí Labe, s.p. závod - Jablonec nad Nisou
Povodí Labe, s.p. - závod 3, PS Mladá Boleslav
Povodí Labe, s.p. - závod 3, PS Turnov

Policie ČR, městská policie

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Policie ČR, Územní odbory Mladá Boleslav
PČR - Obvodní oddělení Mnichovo Hradiště
Městská policie Mnichovo Hradiště

Rozvodné sítě

ČEZ - zákaznické služby s.r.o.
ČEZ Distribuce, a.s.
RWE Distribuční služby, s.r.o.

Rybářské organizace

Český rybářský svaz, o.s.
ČRS Středočeský územní svaz Praha
ČRS MO Mnichovo Hradiště [1058]

Správa dopravních komunikací (silnice, dálnice, železnice)

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
KSÚS, pracoviště Mnichovo Hradiště

Správci drobných vodních toků a nádrží

Lesy České republiky, s.p., ředitelství
Lesy ČR, s.p., ST-oblast povodí Labe, Hradec Králové

Správci vodovodů a kanalizací

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s., pobočka Mnichovo Hradiště

Technické služby

KSÚS, pracoviště Mnichovo Hradiště

Telekomunikace a poštovní služby

O2 Czech Republic, a.s. - Linka pro veřejnou správu

Veřejná správa

Krajský úřad - Středočeský kraj
Městský úřad Mnichovo Hradiště

Veterinární správa

Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj
Krajská veterinární správa - inspektorát Mladá Boleslav

Vojenská velitelství a úřady

KVV Praha - Středočeský kraj

Zdravotnictví

Český červený kříž (ČČK)
Oblastní spolek ČČK Mladá Boleslav
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.,

 

Soubor: kontakty_subj.htm


Kontakty > Důležité organizace

 | nahoru |

stránka aktualizována: 12.9.2014, publikována: 4.12.2016