Místa omezující odtokové poměry

  Přílohy 

Místa omezující odtokové poměry

Previous pageReturn to chapter overviewNext page   Tisk této stránky

Výpis údajů z databáze POVIS pro: Povodňový plán obce Sojovice

 

místo

obec

poloha na toku
[ř.km]

popis

Jizera 110740000100

inundační propustek

Skorkov

7,02 - 7,02

při ucpání mostku ohroženy okolní objekty č.p. 20,29 a č.e. 59

mostek se nachází v místě původního koryta řeky Jizery

silniční most Skorkov-Sojovice

Skorkov

6,92 - 6,92

zachycení ledových ker

silnice 2. třídy, číslo úseku 1311A018 1313B003

Záznamy jsou tříděny podle názvu toku, dále sestupně podle staničení (říční kilometry) a pokud není staničení uvedeno, tak podle názvu obce a místa. Kompletní údaje jsou k dispozici ve výpisu z databáze.

Tabulka obsahuje 2 záznamy, byla aktualizována z databáze POVIS dne 30.01.2015
 

 

Soubor: p__moop.htm


Přílohy > Místa omezující odtokové poměry

 | nahoru |

stránka aktualizována: 11.10.2014, publikována: 30.1.2015