Oddíl 1 Poplatek

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Ostatní > Seznam předpisů > Texty vybraných předpisů > Zákony a vyhlášky > Zákon č. 254/2001 Sb. > ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) > HLAVA XI POPLATKY > Díl 1 Poplatek za odebrané množství podzemní vody >

Oddíl 1 Poplatek

§ 88 Subjekt poplatku

§ 88a Předmět poplatku

§ 88b Osvobození od poplatku

§ 88c Základ poplatku

§ 88d Sazba poplatku

§ 88e Výpočet poplatku

§ 88f Poplatkové období

§ 88g Rozpočtové určení poplatku

§ 88h Účelovost poplatku

Soubor: 12742225.htm


Ostatní > Seznam předpisů > Texty vybraných předpisů > Zákony a vyhlášky > Zákon č. 254/2001 Sb. > ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) > HLAVA XI POPLATKY > Díl 1 Poplatek za odebrané množství podzemní vody > Oddíl 1 Poplatek

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 01.02.2021, publikována: 09.08.2021