§ 88k Splatnost poplatku

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Ostatní > Seznam předpisů > Texty vybraných předpisů > Zákony a vyhlášky > Zákon č. 254/2001 Sb. > ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) > HLAVA XI POPLATKY > Díl 1 Poplatek za odebrané množství podzemní vody > Oddíl 2 Správa poplatku >

§ 88k Splatnost poplatku

Poplatek za odebrané množství podzemní vody je splatný ve lhůtě do 30 dnů ode dne nabytí právní moci platebního výměru.

Soubor: 12742270.htm


Ostatní > Seznam předpisů > Texty vybraných předpisů > Zákony a vyhlášky > Zákon č. 254/2001 Sb. > ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) > HLAVA XI POPLATKY > Díl 1 Poplatek za odebrané množství podzemní vody > Oddíl 2 Správa poplatku > § 88k Splatnost poplatku

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 01.02.2021, publikována: 09.08.2021